Nazad

Aktuelno

Vlada Federacije BiH: Penzionisanje 47 radnika KTK “Visoko”
23 Sep 2016


Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom Agenciji za privatizaciju u FBiH odobrava da s posebnog računa, od prodaje predmeta „Goruša“ privrednog društva KTK “Visoko“ d.d. Visoko u maloj privatizaciji, uz saglasnost Razvojne banke FBiH i Porezne uprave FBiH doznači 234.575,80 KM, od čega na račun Federalnog zavoda za PIO 130.958,73 KM, na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ukupan iznos od 95.320,83 KM i na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne službe za zapošljavanje ukupan iznos od 8.296,24 KM.
 
KTK “Visoko“ je dužan Agenciji za privatizaciju u FBiH za svakog od 47 zaposlenika, čija su imena navedena u Odluci, dostaviti iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje koje treba uplatiti na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, te iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti koje treba uplatiti na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i Kantonalne službe za zapošljavanje.
 
Donošenjem današnje odluke, Vlada FBiH je u potpunosti realizirala zaključke 70. redovne sjednice, održane jučer u Mostaru.
 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”, čime, ujedno, prestaje da važi Odluka o raspodjeli sredstava s računa KTK “Visoko“ d.d. Visoko MB/ID 4218136130005 - reg. br. 1097046666 - kod Federalnog zavoda PIO.
 
Za realizaciju današnje Odluke Vlade FBiH zaduženi su Agencija za privatizaciju u FBiH, Razvojna banka FBiH, Porezna uprava FBiH, Federalni zavod PIO, KTK “Visoko“ d.d. Visoko, svako u okviru svoje nadležnosti.
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE