Nazad

Aktuelno

Potpisan Memorandum o razumijevanju za elektrifikaciju povratničkih domova
21 Sep 2016


Memorandum o razumijevanju i saradnji koji će doprinijeti da se značajno olakša i ubrza proces elektrifikacije povratničkih domova u BiH danas su u Sarajevu potpisali predstavnici nadležnog državnog i entitetskih ministarstava i preduzeća.

Memorandum su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, entitetski ministri raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i Davor Čordaš, entitetski ministri energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i Petar Đokić i direktori triju elektroprivreda u BiH.

Ministrica Borovac je kazala da su, realizirajući zadatke iz Revidirane strategije za provedbu  Aneksa 7. Dejtonskog sporazuma, zaključili da im je elektrifikacija povratničkih naselja prioritet u zajedničkom djelovanju.

Istaknula je da je ocijenjeno da se dugo čeka na adiministrativne procedure  nadležnih institucija i aktera koji učestvuju u elektrifikaciji i da to sve, na određeni način, zadržava povratak i onemogućava njegovu efikasnost.

- Radi prevazilaženja objektivnih i subjektivnih okolnosti koje su na štetu povratka, odlučili smo da mi koji učestvujemo u procesu elektrifikacije potpišemo Memorandum o razumijevanju i saradnji kojim ćemo, prije svega, skratiti administrativne procedure za najmanje šest mjeseci, koliko se čekala saglasnost i dogovori u vezi sa samim procesom elektrifikacije - kazala je Borovac.

Dodala je da će što efikasnije završiti taj proces, a ono što je bitno u Memorandumu jeste da su svi preuzeli određene obaveze i prava.

Po njenim riječima, elektroprivrede su, prema Memorandumu, odlučile da besplatno pruže usluge projektovanja, izvedbe kompletne elektrifikacije i pruže besplatnu tehničku pomoć u elektrifikaciji, tehničko opremanje i besplatno vrše nadzor.

- Nadležna ministarstva će, kao i do sada, izdvajati sredstva kroz naše budžete u zajedničke projekte elektrifikacije. Putem Fonda za povratak vršit ćemo redovno isplatu - kazala je ona.

Istaknula je da je najvažnije u svemu da povratnici dobivaju električnu energiju bez ikakve nadoknade.

- Dakle oni neće utrošiti niti jednu marku za priključenje električne energije - potcrtala je ministrica.

Napomenula je da su do sada, zajedničkim ulaganjima samo od 2008. godine između nadležnih ministarstava, u projekt elektrifikacije uložili više od 15 miliona KM da bi proveli elektrifikaciju u 2.200 objekata ili kuća koje su završene.

Kaže da su veliki zahtjevi za priključenje električne energije, da je gotovo 90 od 142 općine u BiH izrazilo potrebu za priključenjem na električnu energiju. Radi se negdje i o naseljenim mjestima gdje je više objekata, a negdje i o usamljenim objektima do kojih je jako teško dovesti električnu  energiju.   

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je ocijenio da se radi o značajanom projektu i potrebi građana koji su se vratili na svoja prijeratna prebivališta.

- Oni su se vratili u mjesta koja su bila pretežno porušena, bez ikakvih uvjeta za stanovanje - kazao je ministar Ramić.

Napominjući da realizacija projekata elektrifikacije zna trajati i po nekoliko mjeseci, izrazio je nadu da će sada biti riješeni ti problemi.

Kazao je da su im najveći izazovi takozvani „usamljeni povratnici“.

- To su pretežno problemi koji se javljaju u istočnom dijelu BiH, u zapadnom dijelu - Livnu, Duvnu...u sredinama gdje imate jednu ili dvije porodice koje su se vratile u neko udaljeno mjesto gdje trebate odvesti kompletan vod niskonaponske mreže samo radi jedne porodice. To su poprilično skupi projekti tako da to pokušavamo rješavati zajednički - kazao je  Ramić.    

Ministar za izbjeglice i raseljene osobe RS-a Davor Čordaš je kazao da sve programe koji se realiziraju u posljednje vrijeme, prate odmah s procesom elektrifikacije.
 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE