Nazad

Aktuelno

Parafiran Kolektivni ugovor za oblast šumarstva
19 Sep 2016
Danas je u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu parafiran usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Pregovori između Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH i predstavnika kantonalnih vlada, uz učešće rukovodstava kantonalnih šumskih privrednih društava, počeli su 21. juna 2016. i vođeni su u koordinaciji Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Usaglašeni parafirani tekst ovog kolektivnog ugovora bit će upućen vladama kantona na razmatranje i usvajanje.
 
Današnje uspješno okončanje pregovora o usaglašavanju Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja još jedan bitan napredak u aktivnostima usaglašavanja granskih kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu, kao i dodatno jačanje partnerstva i socijalnog dijaloga u sektoru šumarstva.
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE