Nazad

Aktuelno

Održana 69. sjednica Vlade Federacije BiH
16 Sep 2016
Vlada Federacije BiH je na, današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. u Federaciji BiH i Akcioni plan za njeno provođenje. Strategija se odnosi na kompletno društvo u FBiH i sve njegove institucije, privredne subjekte i druge organizacije registrovane u FBiH, čije su koordinacija i saradnja neophodne od federalnog do općinskog nivoa. Ona je i izraz opredijeljenosti i ustrajnosti za borbu protiv korupcije i okvir za koherentan i sveobuhvatan pristup u jačanju integriteta i kvaliteta upravljanja i odgovornosti u Federaciji BiH.
 
Danas je usvojena i informacija o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi (EPR) Bosne i Hercegovine za period 2017.-2019. godina, s Planom aktivnosti i obavezama institucija koje učestvuju u izradi ovog dokumenta. Resorna federalna ministarstva zadužena su da, najkasnije do 30.9.2016. godine, Federalnom zavodu za programiranje razvoja dostave izvještaje o implementaciji ključnih reformi iz svojih oblasti za prethodnu godinu, te o primjeni aktivnosti iz Programa 2016.-2018. godina.
 
Vlada je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju u oblasti zdravlja bilja u Federaciji BiH u 2015. godini, te zaključila da ovaj dokument proslijei svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama kako bi, putem svojih nadležnih organa, poduzeli potrebne mjere iz svoje nadležnosti i osigurali sredstva za provođenje propisa iz ove oblasti.
 
Članovi Federalne vlade su razmatrali i usvojili Programu utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Nacionalnom parku „Una” u iznosu od 500.000 KM.
 
Na prijedlog JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar je, Vlada FBiH je donijela 19 rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije isplate naknade, a u cilju izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići na području Općine Čapljina.
 
Nakon što ju je danas Federalno ministarstvo rada i socijalne politike upoznalo sa informacijom o nedostajućih 6.868.840 konvertibilnih maraka za isplatu prava osoba sa invaliditetom, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da pokuša, u okviru raspoloživih mogućnosti i u saradnji s drugim federalnim ministarstvima, kroz budžetsku preraspodjelu osigurati ova sredstva, kako bi do kraja tekuće godine bila omogućena isplata prava za ovu populaciju po koeficijentu 1,00. 
 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE