Nazad

Aktuelno

Prijedlog zakona o PIO će brzo biti upućen Parlamentu FBiH
09 Sep 2016
Na pres-konferenciji nakon 68. sjednice Vlade Federacije BiH, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je kazao da je danas utvrđeni Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju temeljen na Strategiji reforme sistema PIO i na tragu je ispunjavanja obaveza koje proističu iz Reformske agende.
 
- Veoma brzo će biti upućen iz Vlade u parlamentarnu proceduru i moguće je da će ga tokom septembra razmotriti oba doma. U tom slučaju, Zakon bi možda mogao biti odobren u Parlamentu i do oktobra - kazao je Drljača.
 
Po njegovim riječima, uvaženi su zahtjevi penzionera za blagovremenu isplatu penzija do petog dana u mjesecu i za zadržavanje sadašnjeg nivoa penzija bez obzira na priliv novca od doprinosa.
 
Predviđeno je uvođenje trezorskog načina poslovanja u ovoj oblasti, te bodovnog sistema kao novog načina utvrđivaja visine penzija, baziranog na stažu i uplaćenim doprinosima. To dovodi do veće pravičnosti, jer će osiguranici s višim izdvajanjima imati veće penzije, a najugroženije kategorije će biti zaštićene tzv. najnižom penzijom u dosadašnjem iznosu koji će biti usklađivan s rastom potrošačkih cijena.
 
Novim zakonom je, po riječima resornog ministra, proširen penzijski obuhvat i stvorene predispozicije za pooštravanje uvjeta za sticanje invalidske penzije. Očekivanja su da udio ovih penzija padne sa sadašnjih 23 posto na 18 posto u sjedeće tri decenije, rekao je Drljača.
 
Pooštreni su uvjeti za sticanje porodične penzije i uvedeno podsticanje potencijalnih korisnika na uključivanje u tržište rada, dodao je.
 
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić prenio je novinarima odluku Vlade o ukidanju Fondacije za održivi razvoj (OdRaz), čije će aktivnosti biti pridružene jedinicama u više ministarstava.
 
Premijer je posebno naglasio da je Vlada prihvatila informaciju o potrebi reforme u procesu registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH, čiji je cilj uspostava jednošalterskog sistema i omogućavanje elektronske registracije poslovanja.
 
Kako je zaključila Vlada, to je u skladu sa Odlukom o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u BiH, donesenom u julu ove godine, kada je data saglasnost za početak provođenja ovog projekta.
 
U skladu je i s obavezama iz Ugovora o savjetovanju, zaključenog između Vlade FBiH i Grupacije Svjetske banke, odnosno Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation - IFC).
 
Prema tom ugovoru, posebno dijelu koji se odnosi na smanjenje troškova i rizika za rad poslovnih subjekata, aktivnosti Vlade FBiH obuhvataju i provođenje reformi procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.
 
To podrazumijeva uspostavljanje jednošalterskog sistema, čime će biti kreirana osnova za elektronsku registraciju i omogućeni prijem zahtjeva na jednom mjestu, pribavljanje potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti i koordinacija nadležnih institucija.
 
Među željenim ciljevima su skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju za 50 posto i smanjenje troškova registracije, rekao je premijer.
 
Cilj je i povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata FBiH za 15 posto, i to 18 mjeseci nakon implementacije reformi u odnosu na period od dvije godine prije reformi.
 
Do kraja projekta ciljevi su i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, kao i povećanje transparentnosti rada Vlade uspostavom mogućnosti online pretraživanja poslovnog registra.
 
Vlada je danas imenovala dvanaestočlanu interresornu radnu grupu sa zadatkom da uz podršku Grupacije Svjetske banke, pripremi analizu postojećeg zakonskog i informatičkog okvira i predloži mjere, izmjene regulative i aktivnosti na uspostavljanju jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH.
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE