Nazad

Aktuelno

Održana 68. sjednica Vlade Federacije BiH
09 Sep 2016
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj 68. sjednici koja je održana u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čiji je tekst utemeljen na Strategiji reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je usvojio Parlament Federacije BiH.
 
Radi se o zakonu koji je od ključne važnosti za Federaciju BiH za osiguranje finansijske stabilnosti penzionera, poboljšavanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbjeđivanje njegove dugoročne finansijske stabilnosti.
 
U toku izrade novog zakona održan je niz sastanaka sa zainteresovanim stranama, između ostalih sa Savezom samostalnih sindikata BiH, Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, te, što je posebno bitno, sa Savezom udruženja penzionera u Federaciji BiH, koji su u pisanoj formi dostavili prijedloge, primjedbe i sugestije na Prednacrt, koje su razmotrene i najvećim dijelom ugrađene u tekst Zakona.
 
Uvaženi su zahtjevi udruženja penzionera za blagovremeno osiguranje sredstava za isplatu penzija do petog u mjesecu, garancije isplate penzija na postojećem nivou bez obzira na priliv sredstava od doprinosa - trezorski način poslovanja, usklađivanje penzija prema rastu indeksa potrošačkih cijena (troškovi života), obezbjeđenje isplate posmrtnina porodicama umrlih penzionera i sredstava za rehabilitaciju bolesnih i najugroženijih penzionera.
 
Danas je prihvaćena informacija o potrebi reforme procesa registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sistema poslovanja i omogućavanja elektronske registracije.
 
Željeni ciljevi su uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije i omogućavanje online registracije privrednim subjektima u FBiH, skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju za 50 posto i smanjenje troškova registracije. Također. ciljevi su i povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata FBiH za 15 posto, i to 18 mjeseci nakon implementacije reformi u odnosu na period od dvije godine prije reformi. Do kraja projekta ciljevi su i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, kao i povećanje transparentnosti rada Vlade uspostavom mogućnosti online pretraživanja poslovnog registra.
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom je utvrdila kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2016. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine”, u iznosu od 16.000.000 KM, a na ime sufinanciranja u projektima i financijske pomoći, od čega je kantonima namijenjeno 9.000.000 KM, a općinama 7.000.000 KM.
 
Prihvaćena je i informacija o provođenju Akta o malim i srednjim poduzećima (Small business Act - SBA), te zadužene sve relevantne federalne institucije da, na tom planu, surađuju s Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta, te usvojen Akcioni plan realizacije projekta „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH” za period 2016.-2018. godina.
 
Federalna vlada je donijela 19 rješenja kojima, na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisnika eksproprijacije, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Počitelj - Zvirovići na području Čapljine.
 
Razmatran je izvještaj o poslovanju Fondacije za održivi razvoj (OdRaz) za 2015. godinu i revizorski i finansijski izvještaji za prošlu godinu, te informacija o prednostima i nedostacima implementacije razvojnih projekata u FBiH putem OdRaza u odnosu na federalna ministarstva.
 
Nakon razmatranja, Vlada FBiH je, kao osnivač OdRaza, prihvatila prijedlog Upravnog odbora ove fondacije, kojeg čini sedam federalnih ministara, te donijela Odluku da radnici Fondacije budu preraspoređeni i novim ugovorima vezani za federalna ministarstva, a da Fondacija bude ugašena.
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o vrsti i visini ranijih obaveza Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH, prema općinama i kantonima i informaciju o dospjelim obavezama po osnovu Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Federalnog fonda za pomoć nastradalim od prirodne nesreće na teritoriji FBiH u ukupnom iznosu od 4.818.972,06 KM.
 
Doneseno je više kadrovskih odluka i rješenja.
 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE