Nazad

Aktuelno

Čestitka iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke povodom Međunarodnog dana pismenosti
08 Sep 2016


U povodu Međunarodnog dana pismenosti iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke su uputili čestitku u kojoj se kaže:
 
„Svake godine, 8. septembra/rujna, svijet obilježava Međunarodni dan pismenosti, čiji je osnovni cilj upozoriti na, još uvijek prisutan, problem nepismenosti.
 
Taj dan se slavi, ali i upozorava na važnost pismenosti na međunarodnoj razini, jer je pismenost prepoznata ne samo kao pravo po sebi, nego i kao mehanizam za ostvarivanje drugih ljudskih prava. Ona sa sobom nosi i brojne druge prednosti, donosi korist pojedincu tako što utječe na njegovo samopouzdanje, osnažujući ga za individualnu i kolektivnu akciju i oslobađajući njegovu kreativnost.
 
Međunarodni dan pismenosti inicijativa je UNESCO-a, s ciljem podsjećanja međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Na taj se dan, različitim aktivnostima, slavi pismenost, ali i podsjeća da je pismenost ljudsko pravo implicitno sadržano u pravu na obrazovanje.
 
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je i do sada, kontinuirano, upozoravalo na problem nepismenosti, te je raznim projektima i aktivnostima davalo svoj doprinos promoviranju kulture učenja i važnosti opismenjavanja bh.društva.
 
Na razne načine, kroz svoje aktivnosti, Ministarstvo stimulira odrasle osobe na opismenjavanje, između ostalog, i kroz dva programa koji su u direktnoj funkciji stimuliranja opismenjavanja odraslih osoba i inkluzivnog pristupa, posebno romskoj populaciji. To su „Podrška programima koji omogućuju odraslim osobama završetak osnovne škole s fokusom na žensku populaciju“ i „Podrška projektima angažiranja Rom medijatora/asistenta radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti“.
 
U posljednjih deset do petnaest godina BiH je učinila znatne reforme u oblasti obrazovanja. Tu, prije svega, treba istaknuti zakonsku odredbu o obaveznom osnovnom obrazovanju, a u FBiH, na kantonalnim nivoima, propisane su i kazne za roditelje koji ne upisuju djecu u školu, što je jedan od načina smanjenja nepismenosti.
 
Teško je predvidjeti u kojem vremenskom periodu bi se nepismenost mogla iskorijeniti u BiH. To je stvar strateških dokumenata i u tom pogledu treba reći da nam predstoji izrada strateških pravaca razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini za naredni period. Također, nužno je i donošenje zakona o obrazovanju odraslih u svim kantonima, a čime bi bio uspostavljen normativni okvir i stvorene pravne pretpostavke daljeg razvoja obrazovanja odraslih, kao dijela ukupnog obrazovnog sistema“, kaže se u čestitki iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE