Nazad

Aktuelno

Održana 67. sjednica Vlade Federacije BiH
01 Sep 2016
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj 67. sjednici koja je održana u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu.     
 
Ponuđena nova zakonska rješenja trebalo bi da stvore bolji pravni okvir za razvoj sektora lizinga koji je u stagnaciji, jer je u toku dosadašnjeg nadzora uočeno mnogo nedostataka koji su otežavali provođenje nadzora supervizoru, koji su sada otklonjeni.
 
Vlada FBiH usvojila je danas izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poslovanju privrednih društava namjenske industrije u FBiH za 2015. godinu,
 
Na osnovu pokazatelja koje su dostavila privredna društva, u namjenskoj industriji FBiH je na dan 31.12.2015. godine bilo uposleno oko 3.000 radnika, od čega u proizvodnji 2.806. Ostvareni ukupan prihod od 191.820.418 KM je veći za 34 posto u odnosu na 2014. godinu, u čemu je prihod od izvoza iznosio oko 155 miliona KM i veći je za 43 posto. Inače, prošlogodišnji prihod ostvaren je sa sto posto u odnosu na plan i ujedno je najbolje iskazani rezultat u poslijeratnom periodu.
 
U 2015. godini privredna društva namjenske industrije u FBiH ostvarila su dobit od 32.113.151 KM, što je za 70 posto više u odnosu na 2014. godinu.
 
Vlada FBiH podržala je danas inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD,  putem Svjetske banke u iznosu do 32.200.000 dolara budu osigurana sredstva za Projekt podrške zapošljavanju.
 
Federalna vlada predložila je Parlamentu FBiH donošenje odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu (EEF) s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) u iznosu do 295.361.333 specijalnih prava vučenja (SDR), ili oko 720.224.000 KM, što je dvije trećine od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu u visini od 443.042.000 SDR (oko 1.080.336.000 KM).
 
Vlada FBiH usvojila je danas Strategiju o infrastrukturi prostornih podataka Federacije BiH kojom se stvaraju pretpostavke za servisiranje prostornih podataka na teritoriju FBiH, BiH i šire regije, u skladu s INSPIRE direktivom i trendovima u EU.      Očekuje se da IPP u FBiH korisnicima omogući jednostavan, brz, jeftin i siguran pristup prostornim podacima, integrira prostorne podatke (načelo vertikalnog integriranja) i omogući da podaci budu prikupljani i održavani ondje gdje je najefikasnije.
 
Realizirajući zaključke sa sjednice od 25.8.2016. godine, Vlada FBiH danas je upoznata  s informacijom i dodatnom analizom pokazatelja vrijednosti i strukture kapitala privrednih društava Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Bosnalijek d.d. Sarajevo i Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo.
 
Federalna vlada prihvatila je izvještaj o radu radne grupe zadužene za ostvarivanje uvida u visinu sredstava izdvajanih za troškove održavanja službenih vozila, analizu voznog parka kojim raspolažu budžetski korisnici, te usvojila više zaključaka o smanjenju ovih troškova i novog, redizajniranog pristupa nabavci i korištenju službenih vozila.
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići - u stečaju i zadužena Agenciju za privatizaciju u FBiH da hitno dostavi mišljenje u vezi s raskidom ugovora s „Krivajom 1884“ d.o.o. Zavidovići.
 
Nakon detaljne rasprave Vlada FBiH je zadužila Federalno pravobranilaštvo da, u roku od 60 dana, ispita regularnost potpisanih ugovora, da li su potpisani na zakonit način, ispita odgovornost za štetu koja je, eventualno, ovakvim ugovorima nanesena Federaciji BiH, te da poduzme sve potrebne pravne mjere. Stav federalnog pravobranilaštva opredijelit će dalje postupanje Federalne vlade u ovom slučaju.
 
Upoznajući se sa zahtjevima radnika kompanije „Krivaja Mobel“, rečeno je da Vlada FBiH u potpunosti razumije težak položaj radnika koji mjesecima ne primaju plaću niti imaju zdravstveno osiguranje, te je spremna pomoći u ovoj situaciji, ali naglašava da to ne može raditi na nezakonit način i izvan svojih nadležnosti.
 
Usvojen je i Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma, kojim su u ovogodišnjem Budžetu FBiH utvrđena sredstva u visini od 2.000.000 KM.
 
Data je i saglasnost na tri granska kolektivna ugovora: za djelatnost proizvodnje i prerade metala, za oblast rudarstva, te za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i istaknuto zadovoljstvo tokom procesa pregovaranja.
 
Doneseno je više kadrovskih odluka i rješenja.
 
 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE