Nazad

Aktuelno

Održana 23. sjednica Vlade FBiH
23 Sep 2015

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Nacrt strategije upravljanja dugom za period 2016.-2018. godina. Ovaj dokument će biti dostavljen Centralnoj banci BiH i Ministarstvu finasija i trezora BiH, kako bi, na osnovu njihovih komentara i mišljenja, bio utvrđen Prijedlog strategije.

S ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji se dolazak u Bosnu i Hercegovinu očekuje, Vlada FBiH danas je formirali Federalni operativni štab za pitanja migracija, čiji je zadatak da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija.

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je donijela Uredbu o načinu i postupku provođenja mjere zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, čije donošenje proizilazi iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine.

Donesena je i Odluka o izuzimanju poljoprivrednog i šumskog zemljišta i mijenjanju njegove namjene u građevinsko za potrebu građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Mostar jug - Južna granica, poddionica Počitelj - Zvirovići.

Danas je Federalna vlada odbobrila izdvajanje po 20.000 KM za zaštitu islamskih, katoličkih i pravoslavnih sakralnih objekata, koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH, kao i za zaštitu starih gradova koji su proglašeni nacionalnim spomenicima BiH.

Kako je danas odlučeno, Vlada FBiH će Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje predložiti oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za 2016. godinu za dizel gorivo koje se koristi za pogon šinskih vozila.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke upoznalo je Vladu FBiH o realizaciji projekta “Strategija razvoja naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada u FBiH za period 2016.-2026. godina”.
 

 

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE