Nazad

Aktuelno

ESV za teritoriju FBiH: Proširiti radnu grupu za izradu zakona o uvezivanju staža
22 Sep 2015

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine zaključilo je danas na sjednici da treba proširiti radnu grupu koja radi na tekstu budućeg zakona o uvezivanju radnog staža u FBiH.

Sadašnja radna verzija ovog zakona odnosi se na uvezivanje staža zaposlenicima u preduzećima s većinskim državnim kapitalom, i to za period od 1. aprila 1992. do 31. decembra 2014. godine.

Dogovoreno je da u radni tim koji priprema ovu legislativu treba uključiti i poslodavce kao jednog od tri socijalna partnera u ESV-u, jer su poslodavci prigovorili da dosad nisu učestvovali u izradi teksta.

Za donošenje ovog zakona su i sindikati i poslodavci, rečeno je, ali ne slažu se, posebno poslodavci, s nekim elementima u dosadašnjoj varijanti. Ne podržavaju što je predviđeno uvezivanje staža samo zaposlenicima u preduzećima s većinskim državnim kapitalom, za šta nisu ni sindikati. Sindikati napominju da ima primjera da neke firme više i ne postoje, a imale su zaposlenika pred uvjetima za penziju.

Poslodavcima smeta što zakon predviđa uvezivanje staža i za radnike firmi koje su isplaćivale enormno visoke plaće u odnosu na prosjek, posebno u realnom sektoru.

- Isključit ćemo sve one koji su isplaćivali plaće, a unutar njih su mogli i doprinose - kazao je federalni premijer Fadil Novalić.

Premijer Novalić je dodao da je od 40.000 do 45.000 ljudi kojima se ne izmiruju obaveze, a Kenan Spahić, iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, vođa tima koji radi na pripremi zakona, je naveo da prema prvim procjenama, za njegovu implementaciju treba 452,4 miliona KM.

Ekonomsko-socijalno vijeće je razmotrilo još jedan zakon koji je u pripremi, a odnosi se na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Dva socijalna partnera, sindikati i poslodavci, izjasnili su se da je tekst dobar osnov, ali ima odredbi o kojima su im mišljenja suprotna.

Stoga je dogovoreno da se u roku od 15 dana ponovno sastanu sindikati i poslodavci, te definiraju prijedloge o kojima se približno slažu i da ono o čemu ne mogu postići saglasnost upute resornom ministarstvu.

Poslodavci su danas zatražili da Federalna vlada povuče Uredbu o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih priključnih vozila jer je ona, po mišljenju poslodavaca, opterećenje budući da iziskuje veće dažbine za registraciju takvih vozila u privredi.

Premijer FBiH Fadil Novalić je kazao da je Uredba akt prethodne vlade, a da je intencija sadašnje - rasterećenje privrede i povećanje privatne potrošnje u ovom segmentu.

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE