Nazad

Aktuelno

Pres-konferencija u Vladi FBiH: Utvrđen Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg Budžeta FBiH
17 Sep 2015

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta i uputila ga po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru.

- Rebalansom je predložila uvećanje sadašnjeg budžeta za 14,3 miliona KM, odnosno ukupni novi bužetski iznos od 2.348.412.392 KM - kazala je na pres-konferenciji, nakon današnje sjednice, federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Pošto će do kraja godine izostati 200 miliona KM od aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), umjesto toga je ukalkuliran novac od pozajmica kod komercijalnih banaka, spremnih na zaduženja s rokom vraćanja od pet do sedam godina.

Po ministricinim riječima, Federacija ima problem naplate dividendi na osnovu poslovanja javnih preduzeća, kao i poreza na dobit, a nove kategorije ovogodišnjih prihoda dodale su u budžet devet miliona KM.

Najznačajniji novi iznos na rashodovnoj strani je transfer od 21,3 miliona KM predviđen rebalansom za penzioni fond.

Za obaveze prema neratnim invalidima transfer je uvećan oko 11 miliona, a za naknadu šteta od poplava i klizišta oko 9,6 miliona.

Pošto je uveden moratorij na nova zapošljavaja u javnom sektoru do kraja godine, po tom osnovu je ušteđeno oko 13,7 miliona i preusmjereno za provođenje politike prvog zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi, za šta je ukupno namijenjeno 20 miliona, također je kazala ministrica finansija.

Kapitalni budžetski transferi su umanjeni za oko 6,2 miliona KM, a izdaci za kamate 1,44 miliona.

Uporedo s Prijedlogom rebalansa, Vlada je utvrdila i prateći akt, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju budžeta, te ga također uputila u parlamentarnu proceduru, jer ni rebalans ni zakon ne mogu stupiti na snagu ako ih ne odobre oba doma.

Na pres-konferenciji medijima se obratio i savjetnik federalnog premijera Fadila Novalića Goran Miraščić.

Saopćio je drugu Vladinu odluku - davanje saglasnosti na Akcioni plan za provedbu Reformske agende u periodu 2015-2108 godina.

To je zapravo saglasnost za nastavak aktivnosti zacrtanih agendom. Neke su već provedene, a među njima je donošenje novog Zakona o radu, naveo je Miraščić.

Ključne planske aktivnosti odnose se na šest oblasti definiranih Agendom, od poslovnog okruženja do vladavine prava, s akcentom na harmonizaciju propisa i stvaranje jedinstvenog ambijenta za njihovu provedbu u okviru nadležnosti svakog nivoa vlasti.

Riječ je o svojevrsnom provedbenom aktu Reformske agende kao ključnog dokumenta u procesu evropskih integracija.

Svoj dio odgovornosti Vlada je preuzela kroz 51 aktivnost koju treba provesti u naredne tri godine.

Entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović usuglasili su Akcioni plan na sastanku 9. septembra u Sarajevu.
 

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE