Nazad

Aktuelno

Održana 22. sjednica Vlade Federacije BiH
17 Sep 2015

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu koji iznosi 2.348.412.392 KM, što je za 14,3 miliona KM ili 0,6 posto više u odnosu na ovogodišnji Budžet. Predloženim izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2015. godinu povećana su sredstava za transfer Fondu MIO u iznosu od oko 21,3 milijuna KM. Transfer za neratne invalide povećan je za iznos od oko 11 milijuna KM. Za naknadu šteta uzrokovanih poplavama i klizištima transfer drugim razinama vlasti povećan je za oko 9,6 milijuna KM. Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta predviđeno je 20 milijuna KM za provođenje politike prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.


Vlada je, također, utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Budžeta FBiH, kojim su uvažene izmjene obuhvaćene Rebalansom.


Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Akcioni plan 2015.-2018. godina za provođenje Reformske agende i utvrdila precizne aktivnosti, izvršioce i rokove za realizaciju ciljeva iz ovog strateškog dokumenta. Ključne aktivnosti odnose se na šest oblasti Reformske agende, od poslovnog okruženja do vladavine prava, sa akcentom na harmonizaciju propisa i stvaranju jedinstvenog ambijenta za njihovu provedbu u okviru nadležnosti svakog nivoa vlasti. Riječ je o svojevrsnom provedbenom aktu Reformske agende kao ključnog dokumenta u procesu evropskih integracija.


Federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinu Dediću Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji između resornih ministarstava zemalja jugoistočne Europe na području šumarstva i drvne industrije. Sporazum omogućava stvaranje snažne regionalne mreže znanja, iskustava i sektorskih aktivnosti usmjerenih na provođenje dizajna i inovacija u industriji, na zaštitu okoliša, promociju drveta kao građevinskog materijala, uštedu energije i energetsku efikasnost, te poslovna umrežavanja preduzeća u drvnoj industriji, šumarstvu i srodnim sektorima.


Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o dodatnim istraživanjima u zagađenom području donjeg toka rijeke Spreče, te se upoznala s Konačnim izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja Vlade FBiH za 2014. godinu.
 

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE