Nazad

Aktuelno

„Intera“ je privredno društvo od posebnog značaja za Federaciju BiH
16 Sep 2015

Zbog otklanjanja značajnog i važnog, a do sada neriješenog problema dugogodišnjeg odsustva kontrole nad imovinom Vlade Federacije BiH, Federalna vlada je na 19. sjednici održanoj 27.avgusta, 2015. godine, donijela odluku o osnivanju Privrednog društva „INTERA“ industrija, tehnologija i razvoj d.o.o. Sarajevo.

Ovo privredno društvo će upravljati nepokretnom imovinom van Bosne i Hercegovine koja pripada Federaciji BiH iz pasivnog podbilansa, neperspektivnom vojnom imovinom i drugom imovinom koju je Federacija BiH naslijedila na bilo koji način.

Nadalje, društvo će se baviti i procesima dobivanja sredstava iz Evropskih fondova, odnosno izradi projekata, usavršavanju kadrova za njihovu izradu, te koordinacijom i jedinstvenom strategijom entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija. Ovo društvo će u svom sastavu imati razvojne centre, tehnološke parkove, centar za prekvalifikaciju kadrova, besplatne prostore za start-up kompanije i drugu tehničku pomoć.

U okviru ovog privrednog društva biti će određeni prostori za proizvodne bescarinske zone, u kojima će fabrike proizvoditi i poslovati sa olakšicama. Osim konkurentnosti na domaćim i stranim tržištima, cilj je podsticanje većeg upošljavanja i otvaranja velikog broja radnih mjesta.

Vlada Federacije BiH naglašava da se ovo privredno društvo osniva isključivo s ciljem upravljanja imovinom koja je do sada bila korištena nezakonito, čija vrijednost nije realno procjenjivana, pa je bila predmetom brojnih sudskih sporova i otuđivanja.

Vlada, također, ističe da i za ovo, kao i za svako drugo privredno društvo, predstoje zakonske procedure registracije i pribavljanja potrebnih dozvola, a za što je potreban određeni vremenski period.
 

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE