Nazad

Aktuelno

Susret Novalića i Horowitza
16 Sep 2015

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i zamjenik veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Paul Horowitz danas su, u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, razgovarali o aktualnom stanju u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini, a prije svega o reformskim procesima.

U tom kontekstu, federalni premijer je upoznao gosta da je, analizom Reformske agende, konstatirano kako su neki od 48 planiranih zadataka suviše složeni, pa su podijeljeni na nekoliko novih. Tako se sada radi o oko 55 zadataka koje se odnose na reformske procese.

U FBiH je, uz već okončanih osam, u završnoj fazi još toliko reformskih zadataka, a Vlada FBiH će se već na sutrašnjoj sjednici izjasniti i o trogodišnjem Akcionom planu koji precizira nositelje pojedinih zadataka i rokove za njihovo izvršenje.

Sve reformske aktivnosti, kako je kazao Novalić, moguće je svrstati u tri oblasti: ekonomski rast i zapošljavanje, vladavina prava, te finkcioniranje javne uprave.

Kada je riječ o stvaranju uvjeta za veće privlačenje investicija, tome će doprinijeti zakoni o javno-privatnom partnerstvu i o koncesijama. Među bitnim ciljevima je i reforma mirovinsko-invalidskog sustava, što će biti urađeno kroz tri zakonska projekta: o mirovinsko-invalidskom osiguranju, o organizaciji mirovinsko-invalidskog sustava, kao i o dragovoljnim mirovinskim fondovima.
 

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE