Nazad

Aktuelno

Održana 21. sjednica Vlade Federacije BiH
10 Sep 2015

 

Vlade Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Na današnjoj sjednici je donesena Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Također, Vlada je donijela i Uredbu o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme, te poslove intervencije u slučaju aktiviranja alarma.

Donesena i Odluka o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje proizvodnje lijekova na veliko pred Federalnim ministarstvom zdravstva.

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava s pozicije Transfera Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti, utvrđenog Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta u iznosu od 660.000 konvertibilnih maraka.

Kroz nekoliko odluka, Vlada je usvojila ovogodišnje programe utroška s kriterijima raspodjele sredstava Federalnog ministarstva zdravstva, te programe utroška sredstava kroz ovogodišnje transfere Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Na današnjoj sjednici je prihvaćeno zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor Vc u iznosu od 100.000.000 eura za JP Autoceste Federacije BiH d.d. Mostar, a sredstva su za izgradnju poddionice Počitelj - Zvirovići na Koridoru Vc.

Vlada je razmatrala i usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji Jedinstvenog centralnog matičnog registra (JCMR) za period od 12.5.2014.godine, te donijela više zaključaka u cilju daljeg razvoja ovog sistema.

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o realizaciji zaključaka sa sjednice od 18.6.2015. godine koji se odnose na mogući model organizacije Federalne uprave civilne zaštite, s preporukama za pravce djelovanja radi stvaranja uslova za efikasnije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova.

Članovi Vlade su se upoznali s informacijom stanju u “Hidrogradnji” d.d. Sarajevo, te prihvatili zaključke o zaduženjima Nadzornom odboru i Upravi ovog privrednog društva.

Danas je doneseno više odluka i rješenja iz domena kadrovske politike.

 

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE