Nazad

Aktuelno

U Gradačcu potpisano pet novih ugovora za izgradnju kuća
08 Sep 2015

Direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH Jasmin Jaganjac danas je u Gradačcu s načelnikom općine Edisom Dervišagićem i krajnjim korisnicima potpisao pet tripartitnih ugovora o dodjeli sredstava za izgradnju stambenih objekata.

Federalni fond je za realizaciju ovih ugovora izdvojio ukupno 175.000 KM, odnosno svakom korisiniku po 35.000 KM.

Inače, u Gradačcu se, u saradnji sa UNDP-om, gradi 14 tipskih objekata na parcelama koje je obezbijedila Općina, a namijenjene su osobama koje su pretrpjele štete u prošlogodišnjim poplavama. Iz sredstava Fonda kupljena je jedna kuće za porodicu iz ove kategorije.

Tokom današnjeg susreta razgovarano je i o budućim planovima sanacije infrastrukturnih projekata, a posebno uništenih mostova, puteva i vodotoka.

Konstatovano je da u Gradačcu poseban problem predstavljaju klizišta koja su se pojavila početkom ove godine i koja ugrožavaju stambene objekte i infrastrukturu, a među nesaniranim je i veliki broj onih koja su nastala za vrijeme prošlogodišnjih majskih poplava.

Načelnik općine je zahvalio na dosadašnjim dodijeljenim sredstvima Federalnog fonda i UNDP-a, prvenstveno za stambeno zbrinjavanje građana.

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE