Nazad

Aktuelno

Saopćenje Vlade FBiH povodom protesta bivših uposlenika IP “Krivaja“ d.o.o. Zavidovići
08 Sep 2015

Povodom današnjeg protesta bivših uposlenika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, Vlada Federacije BiH ističe da je s bivšim uposlenicima ovog preduzeća, koji su stekli pravo na penziju, u proteklom periodu obavila više sastanaka kada je utvrđeno i analizirano trenutno stanje, kao i Sporazum koji je sa ovim uposlenicima potpisala Federalna vlada u prošlom sazivu.

Naime, ovim sporazumom je garantirano uvezivanje doprinosa za PIO kako bi radnici, koji su stekli uslove, ostvarili pravo na penziju. Međutim, iznos potreban za ove namjene nije planiran u Budžetu za 2015. godinu. Tim povodom, na ranije održanim sastancima Vlada Federacije BiH se obavezala da će Rebalansom budžeta predvidjeti sredstva do 600.000 KM za rješavanje ovog pitanja.

Bivši uposlenici IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići, su sa svim ovim činjenicama bili upoznati prije nego što su se odlučili na proteste.

Vlada Federacije BiH još jednom naglašava da će nastaviti raditi na rješavanju ovog problema, te očekuje razumijevanje bivših uposlenika ovog preduzeća za vrijeme i procedure potrebne za aktivnosti koje vodi na rješavanju njihovog statusa.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE