Nazad

Aktuelno

Održana 20. sjednica Vlade FBiH
03 Sep 2015

 

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH. Jedan od razloga za izmjene i dopune ovog zakona je usuglašavanje njegovih kaznenih odredaba sa Zakonom o prekršajima, koji je stupio na snagu 2014. godine.

Danas je Vlada dala prethodnu suglasnost za alokaciju 8.400.000 KM budžetskih sredstava, koja će biti deponirana na račun Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo.

Razmatrano je i usvojeno Konsolidirano izvješće o izvršenju Proračuna FBiH, kantona, općina i vanproračunskih fondova za razdoblje januar-juni 2015. godine, u kojem se kaže da su u ovih šest mjeseci 2015. godine svi nivoi vlasti u Federaciji BiH ostvarili ukupan pozitivan financijski rezultat od 27,1 milijuna konvertibilnih maraka, u odnosu na prošlogodišnjih 8,5 milijuna KM.

Vlada Federacije BiH je, današnjom Odlukom, dala suglasnost na Sporazum o zajedničkoj suradnji na provođenju aktivnosti reforme i financijske konsolidacije sistema penzijskog/mirovinskog i invalidskog osiguranja, u tekstu koji je usuglašen tijekom pregovora vođenih 28. jula 2015. godine, s predstavnicima Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH, te za potpisivanje Sporazuma ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.

Na današnjoj sjednici su usvojene informacije o stanju u JP B&H Airlines, o stanju sigurnosti u željezničkom prometu u FBiH za 2014. godinu, te o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji BiH, sa stanjem 19.1.2015. godine.

Doneseno je više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike.

 

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE