Nazad

Aktuelno

Održana 134. sjednica Vlade Federacije BiH
29 Sep 2014

Vlada Federacije BiH je, na sjednici koja je danas održana u Sarajevu, dala saglasnost za prihvatanje granta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) do 218.000 konvertibilnih maraka, te izmjenu Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi FBiH.

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu s rezultatima aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH održane 9.9.2014. godine, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o poslovanju kompanija iz oblasti namjenske industrije, energije i rudarstva u FBiH za 2013. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojena je Informacija Federalnog ministarstva prostornog uređenja o aktivnostima na donošenju Prostornog plana Federacije BiH i Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na Koridoru Vc“ za period od 2008. do 2028. godine.

Federalna uprava civilne zaštite izvijestila je Vladu FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 13.8.2014. godine, kada je od vlada kantona i načelnika općina koji su proglasili stanje prirodne nesreće traženo, uz ostalo, dostavljanje podataka o broju kuća i stanova koje je, prema procjenama nadležnih kantonalnih i općinskih službi, potrebno hitno sanirati, uz procjene sredstava za njihovu obnovu.

Federalna vlada je na današnjoj sjednici donijela više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike.

 

 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE