Nazad

Aktuelno

Memorandum za unapređenje poduzetničkih zona i lokalni ekonomski razvoj
26 Sep 2014

U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), čime je uspostavljena grant shema za unapređenje poduzetničih zona i podršku lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju u Federaciji BiH.

Nakon potpisivanja o značaju ovog projekta govorili su potpisnici - resorni federalni ministar Sanjin Halimović, direktor za saradnju Ambasade Švicarske u BiH Joseph Guntern i zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u BiH Zahira Virani.

Ministar Halimović je kazao da je posebni značaj ovog projekta u tome što će unaprijediti postojeće industrijske zone i razvoj novih zona u lokalnim zajednicama, čime će podržati otvaranje novih radnih mjesta.

Halimović je izrazio nadu da će do kraja projekta biti otvoreno novih tristo do petsto radnih mjesta.

Zahira Virani je kazala da se očekuje bolji rad najmanje deset poduzetničkih zona i najmanje 150 novih radnih mjesta, a od lokalnih vlasti da sufinansiraju s najmanje 20 posto svaki odobreni projekt.

Ukupna vrijednost ovog finansijskog mehanizma za finansiranje projekata jedinica lokalne samouprave je 1.570.000 KM, od čega je Federalno ministarstvo osiguralo milion KM, a Vlada Švicarske 570 hiljada konvertibilnih maraka.

Novac od ove grant sheme će se usmjeravati na gradnju nove i unapređenje postojeće infrastrukture u poduzetničkim zonama u FBiH kao preduvjet za ekonomski rast i zapošljavanje, odnosno stvaranje novih radnih mjesta na lokalnom nivou u FBiH.

Ulaganja u infrastrukturu će imati za cilj poboljšanje pristupa, kapaciteta, kvalitete i atraktivnosti postojećih poduzetničkih zona na lokalnom i regionalnom nivou.

Ova ulaganja će se kombinirati s podrškom pratećim uslugama razvoju poduzetništva, da bi se kreiralo bolje okruženje za djelovanje malih i srednjih preduzeća, istaknuto je tokom potpisivanja Memoranduma.

Pri realizaciji grant sheme, kojom će upravljati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, potpuno će se primjenjivati pristup Evropske unije - od javnog natječaja za konkuretan i transparentan odabir projekata, redovnog praćenja i realizacije do procjene rezultata.

Javni poziv za jedinice lokalne samouprave će biti objavljen početkom oktobra.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE