Nazad

Aktuelno

Potpisani ugovori o IP „Krivaja“ Zavidovići
24 Sep 2014

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić potpisao je danas u Zavidovićima Ugovor o statusu uposlenika IP „Krivaja“ između Sindikata ovog preduzeća, Federalne vlade i ortačke grupe. Također je potisan i Ugovor o prodaji imovine između stečajnog upravitelja i ortačke grupe, čime je okončana faza unovčavanja imovine u stečajnom postupku „Krivaje“.

Uspješno okončanim dogovorima i usaglašavanjem svojevrsnog socijalnog paketa između Vlade Federacije BiH i ortačke grupe, koja je osigurala pravo na kupovinu imovine zavidovićke „Krivaje“, stvoreni su uvjeti za potpisivanje Kupoprodajnog ugovora i okončanje aktuelne faze stečajnog postupka. Ovo potpisivanje ugovora je novi početak „Krivaje“, koja godinama prolazi kroz teška iskustva tranzicije.

Ortačka grupa je, koju čini pet privatnih preduzeća, nakon što je uplatila depozit od deset posto početne cijene „Krivajine“ imovine, proglašena potencijalnim kupcem, a predmet prodaje bili su funkcionalni dijelovi preduzeća, odnosno fabrike za proizvodnju parketa i namještaja, te objekat hotela „Kristal“. Prodaju imovine na ovaj način podržala je i sindikalna organizacija „Krivaje“, koja je ovu svojevrsnu privatizaciju podržala insistirajući da novi kupci preuzmu i dio obaveza prema radnicima garantirajući zadržavanje svih uposlenih i to sa stalnim ugovorima o radu. Nakon prihvatanja ovog uslova ortačka grupa je kao kupac postala novi vlasnik „Krivajine“ imovine, procijenjene na 8.700.000 KM, preuzevši i obavezu zadržavanja oko 1.050 radnika.

Znajući da javno nadmetanje, kao oblik prodaje, ne podrazumijeva takvu obavezu, predstavnici Sindikata su dodatnim pregovorima s Vladom Federacije BiH insistirali na socijalnoj zaštiti radnika, a konačan rezultat tih pregovora je zaključak da će kupac-poslodavac preuzeti sve trenutno radno angažirane, uz obavezu da u roku od 60 dana nakon uvođenja u posjed zaključi ugovore o radu sa svim zaposlenicima, koji su na evidenciji uposlenih i koji na to pristaju.

Vlada Federacije BiH, s Nerminom Nikšićem na čelu, obavezala se da će rješavati pitanje uvezivanje staža uposlenih u „Krivaji“ za period od 1. januara 2004. godine do dana zaključivanja ugovora o prodaji imovine. Tu će obavezu izvršavati sukcesivno kako zaposlenici budu ispunjavali uvjete za penzioniranje.

Također, Vlada će rješavati pitanje uvezivanja staža zaposlenika „Krivaje“ koji do kraja godine ispune uvjete za starosnu penziju, a za koje stečajni upravitelj neće moći osigurati sredstva za uvezivanje radnog staža iz stečajne mase.

U nastavku stečajnog postupka, Stečajna uprava „Krivaje“ će pokušati uvećati stečajnu masu naplatom zaostalih potraživanja kako bi bili osigurani uvjeti za barem djelimično namirenje povjerilaca, uključujući bivše i sadašnje radnike ovog preduzeća.
 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE