Nazad

Aktuelno

Odluka NO HT Eronet: Za pomoć nastradalim područjima 200.000 KM
18 Sep 2014

Nadzorni odbor HT Eronet  JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar je, na temelju Zakona o donacijama poduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u FBiH, a na zamolbu Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće u FBiH, donio Odluku kojom odobrava donaciju od 200.000 konvertibilnih maraka za ove namjene.

Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, ona će stupiti na snagu nakon provođenja potrebne procedure davanja saglasnosti u Vladi FBiH, a na osnovu Zakona o donacijama.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE