Nazad

Aktuelno

Ministar Mašić otvorio Rektorsku konferenciju univerziteta regije Alpe-Adria
18 Sep 2014

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić zaželio je dobrodošlicu i uspješan rad svim učesnicima Rektorske konferencije univerziteta regije Alpe-Adria koja je danas počela u Rektoratu Univerziteta u Tuzli.

Konferencija, kojom predsjedava Univerzitet u Tuzli, okuplja 48 visokoškolskih ustanova iz devet zemalja s ciljem akademske, naučne i umjetničke univerzitetske saradnje te saradnje nastavnika, istraživača i studenata kao i promocije dijaloga od naučnog, kulturnog, političkog ili općeg značaja.

Na otvaranju Rektorske konferencije univerziteta regije Alpe – Adria, kojem su prisustvovali premijer i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Bahrija Umihanić i Mirsad Kunić te rektor Univerziteta u Tuzli Enver Halilović, ministar Mašić izrazio je zadovoljstvo što naše visokoškolske ustanove imaju mogućnosti da učestvuju u akademskoj saradnji na regionalnom nivou te je akcentirao važnost angažmana univerziteta u međunarodnim mrežama kao preduslova za kvalitetniju akademsku i naučnu saradnju.

-Pojam obrazovanja u kontekstu globalizacije i evropskih integracija dobija potpuno novu dimenziju. Samo obrazovanje značajno utječe na sve aspekte društvenih procesa, kako u akademskom i naučnom, tako i svakom drugom kontekstu. Univerziteti se suočavaju sa nužnošću organiziranja u mrežama međunarodne saradnje, kako bi se uspostavila ravnoteža između njihovih snaga i slabosti. U skladu s tim, angažman konferencije rektora Alpe-Adria regija može imati snažan i pozitivan utjecaj na akademsku, naučnu i kulturnu i drugu saradnju, općenito - kazao je ministar Mašić.

Federalni ministar je pozdravio opredjeljenje tuzlanskog Univerziteta ka internacionalizaciji i regionalnoj saradnji kao važnom strateškom cilju, te naglasio da predsjedavanje Rektorskom konferencijom univerziteta regije Alpe-Adria, u godini u kojoj je naša zemlja obilježila desetu godišnjicu provedbe bolonjskog procesa, ima poseban značaj jer aktivnosti u ovoj međunarodnoj mreži su prioriteti međunarodne saradnje ove javne visokoškolske ustanove.

Ministar Mašić je poručio da će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i dalje biti partner svim visokoškolskim i naučnim ustanovama u razvijanju i jačanju regionalne akademske saradnje – saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE