Nazad

Aktuelno

Održana 131. sjednica Vlade Federacije BiH
10 Sep 2014

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 131. sjednici u Sarajevu, donijela dvije odluke koje se odnose na pomoć područjima FBiH stradalim u ovogodišnjim poplavama i klizištima.

Prvom odlukom je odobrila izdvajanje 100.000 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg Budžeta, što predstavlja inicijalna sredstva za finansiranje kadrovskih i materijalno-tehničkih pretpostavki za rad Federalnog fonda za pomoć područjima nastradalim od prirodne nesreće u FBiH.

Donesena je i Odluka kojom je Federalnom ministarstvu finansija odobrena raspodjela svih prikupljenih, kao i svih sredstava koja će biti prikupljena na posebnom namjenskom računu pod nazivom „Poseban transakcijski račun za uplatu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom“, otvorenom kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora FBiH.

Realizirajući dogovor s penzionerskim udruženjima u FBiH, Federalna vlada je produžila do kraja 2015. godine važenje odluke o subvencioniranju troškova električne energije za socijalno najugroženije kategorije stanovništva.

Danas je utvrđen Prijedlog zakona o komasaciji, čiji je cilj omogućavanje stvaranja što većih i pravilnijih parcela radi ekonomičnije obrade, iskorištavanja i uređenja zemljišta.

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Programski zadatak za izradu Studije opravdanosti snadbijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj područja do Sarajeva i Sarajeva

Agenciji za privatizaciju u FBiH Vlada je dala saglasnost za prodaju objekta Vila „Bosanka“ u Gradcu (Republika Hrvatska), te je usvojena Informacija Agencije o očitovanju kantonalnih tužilaštava o počinjenim krivičnim djelima u postupku privatizacije i poslovanja privrednih subjekata.

Doneseno je nekoliko odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike, a jednom od njih je za direktora Federalne uprave civilne zaštite, nakon provedene konkursne procedure, postavljen Fahrudin Solak.

 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE