Nazad

Aktuelno

Nikšić: Sredstva operativna već početkom sljedeće sedmice
04 Sep 2014

Nakon današnjeg sastanka Upravnog odbora i savjeta Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH koji je održan danas u Sarajevu, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izjavio je na konferenciji za medije da su dobili rješenje o registraciji tog fonda te da on sada može profunkcionirati u punom kapacitetu. On je istakao da je danas dogovorena i prva raspodjela sredstava u iznosu 9,6 miliona KM za sanaciju šteta.

Premijer je pojasnio da će od tog iznosa šest miliona KM biti iskorišteno za saniranje stambenih objekata, dva miliona KM za interventnu pomoć malim obrtima, jedan milion KM za sanaciju infrastrukture, dok će 600 hiljada KM biti ostavljeno u rezervi.

Nikšić je potcrtao da će ova sredstva biti operativna u naredni ponedjeljak ili utorak kada će biti doznačena Posavskom, Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu.

Dodao je da je danas, između ostalog, dogovorena i tijesna koordinacija Fonda s UNDP-om, Europskom komisijom, Federalnim štabom civilne zaštite i drugim organizacijama kako se ne bi dešavalo da se pojedini projekti preklapaju.

Nikšić je rekao i da je dat nalog Agenciji za vodno područje rijeke Save da izvrši snimanje korita i područja podzemnih voda kako bi bilo moguće uraditi projekte za njihovu što je moguće trajniju sanaciju.

Šef kooperacija Delegacije Evropske unije u BiH Melvin Asin izjavio je da će u Bosni i Hercegovini raditi na obnovi 4.000 stambenih jedinica za oko 14.000 građana, kao i na obnovi škola, predškolskih ustanova, zgrada općina, zdravstvenih ustanova, vodovodne i kanalizaciona mreže, te infrastrukture.

On je istakao da je jedan od značajnih ciljeva i zadržavanje oko 2.000 radnih mjesta, što uključuje oko 700 poljoprivrednih gazdinstava i 20 preduzeća.

Asin je rekao da su radovi započeti na 52 prioritetne institucije, od kojih je sedam već završeno, te dodao da je predviđeno da program obnove traje do oktobra 2015. godine.

Koordinator programa pomoći UNDP-a u BiH Slobodan Tadić kazao je da je današnji sastanak hvale vrijedna inicijativa u kojoj su učestvovali i načelnici općina, premijeri kantona, te Vlada FBiH djeluje zajedno s javnim institucijama kako bi bio uspostavljen mehanizam koordinacije koji bi sinhronizirao komplentu donatorsku pomoć i postigao maksimalne učinke na terenu.

Dodao je da očekuje da će do kraja septembra većina škola biti u funkciji, te da je potrebno dati prioritet obnovi stambenih objekata, pogotovo za najranjivije kategorije stanovništva, kako bi do nove godine u FBiH bilo obnovljeno 1.000 stambenih jedinica, te još 1.000 u narednoj.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE