Nazad

Aktuelno

Vanredni izvještaj o stanju na području ZE-DO kantona i općine Čelić (TK) za 04.9.2014. do 13.00 sati
04 Sep 2014

Izvještaji operativnih centara civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona i općine Čelić:

POPLAVE-VODOSTAJI (LP - 2)
Zeničko-dobojski kanton

- Usljed učestalih padavina, jutros je došlo do naglog povećanja vodotoka na području općine Tešanj, naročito rijeke Usore, kao i rijeke Tešanjke, u donjem toku.
- Zbog djelimičnog izlivanja rijeke Usore, u Kaloševiću, preduzete su mjere odbrane od poplava na mjestima gdje dolazi do izlivanja.
- Također, došlo je do izlivanja rijeke Tešanjke, na poljoprivrednom zemljištu u Medakovu i Novom Selu, te plavljenja poljoprivrednog zemljišta u Jelah polju.
- Za sada nema ugroženih i zaplavljenih objekata.
- Vodostaj rijeka: Bosne, Usore i Tešanjke je povećan, sa tendencijom daljeg blagog porasta.
- Vodostaj rijeke Usore iznosio je 301 cm (početak obavještavanje je na 290 cm). U 13.00 sati, iamo je tendenciju opadanja, u odnosu na jutrošnja mjerenja.

Tuzlanski kanton
Općina Čelić: Stanje na podrucju općine usljed kišnih padavina se usložnjava. Vodostaji rijeka Šibošnice i Gnjice je u porastu i prijeti izlijevanju. Lokalne rječice i potoci su se izlili iz svojih korita. Poplavljeni su lokalni putevi, usljed čega je otežano odvijanje saobraćaja na velikom broju lokalnih i regionalnih putnih pravaca. Saobraćaj se najčešće odvija jednom trakom uz veliki oprez.
- Najveće probleme stanovništvu zadaju bujični potoci, koji su se već izlili na poljoprivredno zemljište, i iz sata u sat ugrožavaju i stambene objekte.
- Najteža situacija je u naseljima: Brnjik, Drinjača, Nahovica, Šibošnica i Čelić.
- Takođe, prijavljeno je 20 klizišta, koji ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte.
- Jedinice CZ su na terenu i prate situaciju. Preduzimaju se odgovorajuće mjere zaštite i spašavanja stanovništva i njihove imovine.

 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE