Nazad

Aktuelno

Ministar Mašić prisustvovao radionici posvećenoj osobama iz autističnog spektra
03 Sep 2014

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić prisustvovao je danas radionici posvećenoj osobama iz autističnog spektra i njihovim porodicama koja se u organizaciji Udruženja „Autizam u BiH“ održava u Sarajevu od 2. do 5.9.2014. Tema radionice je „Autizam, dijagnostika, terapijski rad i praćenje“ .

Ministar Mašić je prilikom obraćanja prisutnima naglasio da su u Bosni i Hercegovini, nažalost, osobe u autističnom spektru često žrtve socijalne neosjetljivosti i nisu ravnopravni učesnici u društvenom životu, a roditelji djece sa ovim ili drugim razvojnim poremećajem susreću se sa nizom problema, od uspostavljanja pravilne dijagnoze, liječenja, pa do uključenja djece u obrazovni sistem.

„Deklarativno imaju pravo na sve, a u praksi su prepušteni sami sebi i nalaze se na margini društva“, kazao je Mašić, navodeći da je, stoga, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u sam vrh prioritetnih aktivnosti pozicioniralo podršku osobama sa poteškoćama i, u saradnji sa partnerima iz sektora zdravstva i socijalne zaštite te snažnu podršku UNICEF-a, srušilo neke od zidova tradicionalnog pristupa u ovoj oblasti, ali i sačinilo niz strateških dokumenata koji su stvorili poticajnu osnovu za realizaciju konkretnih aktivnosti u ovoj oblasti.

„Poseban akcenat je stavljen na važnost rane detekcije i intervencije i uspostavljanje održivog sistema integrisanog djelovanja u kojem bi i dijete i roditelji imali optimalnu podršku“, dodao je Mašić, ističući da se samo koordiniranim, integrisanim djelovanjem partnera iz sektora obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, uvezivanjem vladinog i nevladinog sektora, te dosljednim provođenjem odredbi zakonskih propisa na svim nivoima, mogu stvoriti adekvatni i poticajni uslovi za funkcionalnu osposobljenost djece u autističnom spektru, za njihov dostojanstven i produktivan život u kojem je u potpunosti zaživio princip socijalne prihvaćenosti i podrške.

Ova trodnevna radionica organizirana je u nastojanju da se uspostavi saradnja između vladinih i nevladinih institucija, zavoda i ustanova koje se bave osobama sa i bez poteškoća u intelektualnom razvoju, na osnovu koje će se poboljšati njihovo uključenje u zajednicu, ali i s ciljem promjene svijesti javnosti i odnosa prema osobama iz autističnog sektora, u smislu poboljšanja njihovih ljudskih potreba i pomoći da se prepoznaju kao punopravni članovi društva, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE