Nazad

Aktuelno

„Antikorupcijska mreža institucija BiH”: Predstavljeni rezultati Vlade FBiH
25 Sep 2013

U okviru završetka projekta “Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprečavanju i borbi protiv korupcije”, kojeg sufinansira Delegacija Evropske unije (EU) u BiH, održana je konferencija u Sarajevu, član tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana u borbi protiv korupcije Vlade Federacije BiH Đemo Ćar je prezentirao rezultate koje je Federalna vlada postigla u ovoj oblasti od kada je stupila na snagu Strategija borbe protiv korupcije BiH. 

- Vlada Federacije BiH je, donošenjem Općeg plana borbe protiv korupcije, usvojila sistemski dokument koji je dostavljen organima i institucijama u Federaciji BiH na izvršenje - rekao je Ćar. 

Prema njegovim riječima, ovaj dokument je poslan na 65 adresa, kako bi institucije i organi Federacije BiH sačinili vlastite planove za borbu protiv korupcije. 

- Imamo povratnu informaciju da je napravljeno 45 operativnih planova, a imenovan je i pedeset jedan koordinator. Oni predstavljaju kontaktne tačke s kojima komuniciramo i koji nam dostavljaju pitanja, izvještaje i planove - istakao je Ćar.

Dodao je kako je napravljen i sistemski pristup praćenja izrade planova i izvještaja, te da se provodi kontinuirana edukacija koordinatora.

Na osnovu svih realizovanih aktivnosti, zaključeno je da je Federacija BiH uspostavila antikorupcijsku mrežu unutar federalnih institucija s trenutno 51 kontaktnom tačkom, a treba očekivati da će se to proširiti uz učešće preostalih institucija, kao i s teritorijalnim proširenjem i na kantone.

Obraćajući se učesnicima konferencije, voditelj projekta “Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprečavanju i borbi protiv korupcije” Roman Prah kazao je da je „možda Delegacija EU u BiH na ovom skupu očekivala prisustvo više ljudi koji odlučuju o bitnim stvarima u BiH”.

- U budućnosti bi, barem s našeg gledišta, trebala biti formirana takozvana „antikorupcijska mreža“ u koju bi bili uključeni svi akteri, odnosno predstavnici svih institucija na svim nivoima koji se susreću s problematikom prevencije i borbe protiv korupcije, s ciljem davanja preporuka - naveo je Prah.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE