Nazad

Aktuelno

Odlučno protiv rada nacrno i neplaćanja poreza i doprinosa
23 Sep 2013

U skladu sa dogovorom koji je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić postigao sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera FBiH prošle sedmice, već danas je održan sastanak kojem su, osim premijera, prisustvovali direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač, direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifović i  direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak.

Tema sastanka bio je dogovor oko zajedničke akcije ovih federalnih institucija usmjeren ka borbi protiv rada nacrno i neplaćanja poreza i doprinosa.

Dogovoreno je da će u toku ove sedmice biti sačinjen operativni plan provedbe ovih aktivnosti koje moraju biti kontinuirane.

Pojačane kontrole od strane inspekcijskih organa imaju za cilj povećanje efikasnosti naplate poreznih i drugih doprinosa, odnosno sprečavanje rada nacrno, na čemu država gubi stotine miliona konvertibilnih maraka koji završavaju u privatnim džepovima. Većim inspekcijskim nadzorom stvorile bi se mogućnosti za efikasnije punjenje fondova, a posebno penzionog.

Jedan od segmenata borbe za što efikasniju naplatu izvornih prihoda je i postupna izmjena zakonske regulative za što je Federalna vlada pripremila dva seta zakona koji bi se trebali naći u parlamentarnoj proceduri.

- Ne možemo sjediti skrštenih ruku i gledati kako se na ovaj način podrivaju i sami temelji države. U periodu do kraja godine moramo pojačati kontrole i uvesti u sistem što više subjekata koji rade nacrno, čime ćemo stvoriti uvjete za efikasnije punjenje Budžeta. Moramo stvoriti atmosferu u kojoj će se poštovati država i uvažavati njeni zakoni – rekao je premijer Nikšić.

Uz punu podršku planiranoj akciji direktori Lukač, Tirak i Arifović su iznijeli niz zapažanja sa kojim se suočavaju u svakodnevnoj praksi i brojne primjere koji ukazuju na to da je potrebno mijenjati zakonsku regulativu kako bi se postigla što veća efikasnost rada službi kojima rukovode. Uz to neophodna je veća prisutnost inspekcijskih službi na svim nivoima u Federaciji, te odlučnija akcija u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, posebno u državnim organima.

Prema nekim procjenama u Federaciji BiH nacrno radi oko 50.000 radnika, što je svakako dodatni motiv da se krene u odlučnu akciju na uvođenju u sistem subjekata koji su sada izvan njega.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE