Nazad

Aktuelno

Nikšić primio delegaciju Saveza udruženja penzionera FBiH
19 Sep 2013

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sa saradnicima primio je danas u sjedištu Vlade u Sarajevu delegaciju Saveza udruženja penzionera  FBiH koju je predvodio Omer Omerefendić. U razgovorima je učestvovao i direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Zijad Krnjić.

Osnovna tema bio je položaj penzionera u Federaciji, mogućnosti za eventualno povećanje penzija, te protesti najavljeni 24. septembar ove godine ispred zgrade Vlade FBiH.

Omerefendić je iznio konstataciju da se oko 300.000 penzionera nalazi u veoma teškom materijalnom položaju, te  ponovio zahtjev za povećanje penzija, uz što bi išlo usvajanje strategije reforme u penzionom sistemu koje bi značilo niz poboljšanja postojećih i donošenje novih pratećih zakona koji bi, na određeni način, barem malo, poboljšali veoma loš položaj penzionera.

Premijer Nikšić je upoznao predstavnike penzionera sa stanjem u kojem se nalazi Fond PIO/MIO i naglasio da je osnovni cilj njegova stabilizacija kako bi se uz planirane i već preduzete mjere stvorili uslovi za eventualno povećanje penzija.

Podsjetio je da je Vlada svojim mjerama svela javnu potrošnju na nivo iz 2008. godine, te naglasio da su tu rezerve za povećanje penzija male ili gotovo zanemarive. Istakao je i činjenicu da je aktuelna Vlada naslijedila dug u Fondu PIO/MIO iz ranijeg perioda u iznosu od 180 miliona maraka, te da se on uredno vraća u skladu sa zakonom..

- Da nismo poduzeli određene mjere, mi danas ne bismo govorili o povećanju, već o smanjenju penzija. Ako govorimo o bilo kakvim korekcijama one moraju biti zasnovane na realnim finansijskim pokazateljima.

U nastojanjima da se situacija u ovoj oblasti i uopće poboljša pripremljen je cijeli set fiskalnih zakona koji imaju za cilj uvođenje reda, prije svega u sprečavanju rada na crno, jačanje efikasnosti rada inspekcijskih organa, usvajanje novog zakona o radu, zakona o doprinosima i nizu drugih oblasti koje bi trebao usvojiti Parlament FBiH. Veliki efekti do kraja godine očekuju se i od Zakona o otpisu kamata. Njihovim usvajanjem bi se u dobroj mjeri spriječile malverzacije i bio riješen značajan dio problema o kojima danas govorimo - rekao je premijer Nikšić.

Istaknuto je i da je u toku reforma strategije penzionog sistema u kojoj penzioneri traže uvođenje bodovnog sistema za sve, koji bi, prema njihovom mišljenju, bio pravedniji od postojećeg.

- U ovom trenutku povećanje penzija nije utemeljeno na realnosti, ali smo analizom, u suradnji sa Zavodom PIO, došli do zaključka da bi se efektom mjera koje smo preduzeli i koje trebaju biti donesene, prije svega u Parlamentu, stvorile mogućnosti da se početkom sljedeće godine penzije povećaju za određeni procenat. Nama treba dodatnih četiri do pet hiljada zaposlenih da bismo stvorili uvjete za povećanje penzija, što je nešto više od šest miliona maraka mjesečno. U tom slučaju moglo bi se govoriti o povećanju penzija od nekih pet posto – rekao je Nikšić.

Predstavnici Saveza udruženja penzionera FBiH su se složili da je Vlada na pravom putu u iznalaženju načina za poboljšanje njihovog statusa, te za sutra najavili novi sastanak u Vladi FBiH, kako bi, nakon najširih konsultacija sa svojim članstvom, donijeli odluku o tome hoće li biti održani protesti najavljeni za 24. septembar.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE