Nazad

Aktuelno

Ministar Osmanović: Diskriminacija bošnjačke djece u Konjević-Polju
16 Sep 2013

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanović kazao je danas u Sarajevu nakon sastanka s predstavnicima Vijeća roditelja iz Konjević-Polja da je negativno iznenađen diskriminacijom kada je riječ o povratničkoj bošnjačkoj djeci koja pohađaju OŠ "Petar Kočić" u ovom mjestu.

- Kada vam dijete dođe iz škole i kaže da je na času geografije naučilo da se BiH sastoji iz Srbije i Federacije BiH ili izučava nacionalnu grupu predmeta na srpskom jeziku, jer ne postoje knjige koje su na bosanskom jeziku, onda svaki roditelj treba postaviti pitanje u kakvu obrazovnu instituciju šalje svoje dijete - objasnio je ministar.

Osmanović je dodao da je ovim prekršen Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u RS-u i Okvirni sporazum kojim se garantira da neće biti diskriminacije u osnovnom i srednjem obrazovanju koji je donesen 2002. godine.

- Ono što je evidentno jest da je sva zakonska regulativa na strani roditelja koji samo žele da se Zakon implementira u cijelom entitetu. Sjedište OŠ "Petar Kočić" je u Kravici, a područna škola je u Konjević-Polju. Sva djeca koja pohađaju OŠ u Konjević-Polju, njih 158 je iz reda bošnjačke nacionalnosti, a ima 36 uposlenih, od kojih troje nisu srpske nacionalnosti - naveo je Osmanović.

Pozvao je Vladu RS-a i resornog ministra da u skladu sa zakonom riješi pitanje osnovnog obrazovanja.

Predsjednik Vijeća roditelja iz Konjević-Polja Muhamed Ahmetović kazao je da su njihovi zahtjevi jasni, a to je da se ispune sanitarni uvjeti, da se uvede nacionalna grupa predmeta, te da se u Upravnom odboru osigura veća zastupljenost članova iz reda bošnjačke nacionalnosti.

Član Vijeća roditelja iz Konjević-Polja Vehid Dedić kazao je da vlasti u RS-u žele da im ovim djelima pošalju poruku da nisu dobrodošli u RS.

Osmanović je u petak uputio protestno pismo visokom predstavniku u BiH, ambasadama koje su članice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, Misiji OSCE-a, UNHCR-u, UNICEF-u i helsinškom komitetu za ljudska prava u BiH I Instituciji ombudsmena za ljudska prava, tražeći da se osigura dosljedna provedba Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE