Nazad

Aktuelno

Nikšić i Krajina sa delegacijom MMF-a
13 Sep 2013

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar finansija Ante Krajina sa saradnicima primili su danas u sjedištu Vlade u Sarajevu delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio šef Misije MMF-a u BiH Ron van Rooden. Pored čelnika ove finansijske institucije za BiH, sastanku su prisustvovali i rezidentni predstavnik u BiH Ruben Atoyan, te glavni ekonomista Misije Zaijin Zhan.

Misija MMF-a boravi u našoj zemlji od 4. septembra u okviru četvrtog monitoringa po stand-by aranžmanu sa Bosnom i Hercegovinom koji se odnosi na izvršenje u drugom kvartalu ove godine.

Teme sastanka su bile provođenje ovog aranžmana, Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, ispunjavanje kvantitativnih ciljeva u ovoj godini, strukturalne reforme u 2013. i u narednom periodu, globalni fiskalni okvir i pripreme za donošenje Budžeta za 2014. godinu.

U veoma otvorenom i konstruktivnom razgovoru naznačeni su dosadašnji učinci mjera koje su poduzete u FBiH u ovim oblastima, te zadaci koji se moraju provesti kako bi došlo do produženja aranžmana sa ovom finansijskom institucijom.

Van Rooden je naglasio da su do juna ciljevi koji su postavljeni uglavnom izvršeni, te istakao zadovoljstvo pokazanim znakovima oporavka privrede u Federaciji BiH, povećanjem proizvodnje i stope izvoza. Također, šef  Misije MMF-a je rekao da predstoje novi izazovi na planu realizacije federalnog budžeta, ali da ne vidi neku potrebu za njegovim rebalansom, što je u slučaju Republike Srpske više nego izvjesno jer je situacija na tom planu mnogo lošija nego u FBiH.

Posebno je iskazana zabrinutost padom prihoda Uprave za indirektno oporezivanje, te naglašena potreba da se finansijski učinak UIO do kraja godine znatno poboljša.

Bilo je riječi i o implementaciji Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju pripadnika odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Po pitanju strukturalnih reformi dotaknuto je pitanje novog Zakona o radu, reformi penzionog sistema za koju je ocijenjeno da ide zadovoljavajućim tempom, te Zakonu o privrednim društvima i Zakonu o budžetima.

- Uprkos svemu, u Federaciji izvršavamo preuzete obaveze prema MMF-u i drugim finansijskim institucijama – rekao je federalni premijer Nikšić, naglasivši da velike investicije, posebno u putnu u infrastrukturu, doprinose pozitivnim ekonomskim pokazateljima i otvaranju novih radnih mjesta. Istakao je da je jedan od prioriteta ograničavanje javne potrošnje i odgovorno ponašanje Federalne vlade kao i do sada.

O pitanju „Elektroprijenosa“, koje je također bilo na dnevnom redu sastanka, premijer Nikšić je rekao:

- „Elektroprijenos“ je državna kompanija i tako se prema njoj treba odnositi.

Istaknuto je da se moraju usvojiti finansijski izvještaji, strateški i operativni plan investicija, te pristupiti podjeli dividende. Ovaj proces treba pratiti dogovorena izmjena državnog zakona.

Nikšić je istakao neophodnost nastavka procesa revizije boračke populacije za koju je rekao da se „provodi zbog nas, a ne zbog MMF-a“. Najavio je i donošenje cijelog seta zakona kojim bi se omogućila bolja kontrola i naplata poreskih potraživanja, te na najmanju moguću mjeru sveo rad nacrno i na taj način doprinijelo finansijskoj stabilizaciji u FBiH.
O budžetu za 2014. godinu je rekao da mora biti realističan, a ne „odražavati  duh izborne godine“, te da u sebi mora sadržavati jasno ograničavanje sredstava za javnu potrošnju.

Izvještaj o ovom pregledu Misije MMF-a trebao bi biti predočen Upravnom odboru ove finansijske institucije krajem oktobra.

Inače, stand-by aranžman je Bosni i Hercegovini odobren 26. septembra 2012. godine u sklopu podrške ekonomskom programu za period 2012.-2014. godina u ukupnom iznosu od 385 miliona eura, odnosno 752,9 miliona konvertibilnih maraka.

Treći pregled po stand-by aranžmanu Međunarodni monetarni fond je zaključio krajem juna ove godine, a ukupno je do sada BiH doznačeno 192,5 miliona eura ili 376,5 miliona KM.

Ukoliko se četvrti pregled završi pozitivno, našoj zemlji će biti dostupno 48,1 miliona eura ili 94,1 miliona konvertibilnih maraka

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE