Nazad

Aktuelno

Mašić: Obrazovanju vratiti mjesto koje mu pripada
28 Sep 2012

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić danas je boravio u posjeti Posavskom i Tuzlanskom kantonu povodom potpisivanja ugovora o sufinansiranju/finansiranju kapitalnih projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja između ovog Ministarstva i nadležnih kantonalnih ministarstava.

Potpisivanje Ugovora s ministrom prosvjete, znanosti, kulture i sporta Posavskog kantona Ivom Jelušićem upriličeno je u prostorijama Osnovne škole Vladimira Nazora u Odžaku, za čiju je adaptaciju i sanitanje postojećih te izgradnju novih mokrih čvorova i prilaza školi za invalide, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, iz Budžeta Federacije BiH za 2012. godinu, osiguralo 35.000 KM.

Ministar Damir Mašić je u prostorijama Kantonalne vlade u Tuzli potpisao je Ugovor s ministricom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Tuzlanskog kantona Nađom Avdibašić-Vukadinović.

Ugovor obuhvata realizaciju sedam projekata na području Tuzlanskog kantona, koji se odnose na poboljšanje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova, a sredstva u iznosu od 180.700 KM osiguralo je Federalno ministarstvo iz Budžeta FBiH za 2012. godinu.

- Nadamo se da će ovakvih konkretnih projekata u narednom periodu biti više, jer je naša zajednička obaveza da obrazovanju vratimo mjesto koje mu pripada. Obrazovanje se ne smije tretirati kao potrošnja, obrazovanje je investicija. Sve ono što danas investiramo, višestruko će se vratiti kroz naše najmlađe i sve one generacije koje dolaze - istakao je ministar Mašić, te naglasio da je Bosni i Hercegovini prije svega potrebna jaka i obrazovana populacija.

Prema potpisanom Ugovoru, na području Tuzlanskog kantona projekti će biti realizirani u tri srednje i četiri osnovne škole, a namjenjeni su za adaptaciju sanitarnih čvorova, kao i rješavanje toplotnog sistema. Korisnici sredstava su JU OŠ „Banovići“ u Banovićima, JU Mješovita srednja hemijska škola u Tuzli, JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja u Gradačcu, JU OŠ „Brčanska Malta“ u Tuzli, JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ u Gračanici te JU Mješovita srednja elektrotehnička škola Tuzla i JU OŠ „Kalesija“ u Kalesiji.

Također, u sklopu posjete Tuzlanskom kantonu, federalni ministar Damir Mašić, zajedno sa kantonalnom ministricom Nađom Avdibašić-Vukadinović, obišao je osnovne škole „Banovići“ u Banovićima i „Brčanska Malta“ u Tuzli te Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

Inače, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, s ciljem poboljšanja uslova rada, osiguralo finansijsku podršku za 29 odgojno-obrazovnih ustanova u Federaciji BiH, u iznosu od 1.000.000 KM.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE