Nazad

Aktuelno

Doprinos ishrani i zdravlju djece predškolskog i školskog uzrasta
21 Sep 2012

Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva i organizacije World Vision potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o saradnji u okviru projektnih aktivnosti “Ishrana djece predškolskog i školskog uzrasta”.

Cilj ovog projekta je izrada smjernica i standarda za ishranu predškolske i školske djece u Federaciji BiH, što će doprinijeti zaustavljanju negativnih trendova obolijevenja zbog loše ishrane djece u našoj zemlji.

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić je istakao  da su postojeći standardi u ovoj oblasti zastarjeli i da je potrebno njihovo usklađivanje sa savremenim trendovima u ishrani djece i ostalim navikama koje bi trebale da budu zdrava osnova za njihovo zdravo odrastanje.

- Posljednje istraživanje koje je radio UNICEF na području FBiH pokazalo je da je jedno od 50-ero djece u dobi ispod pet godina neuhranjeno, da je 24 posto neuhranjene djece među ugroženim kategorijama stanovništva, posebno među Romima, da je 17 posto djece preuhranjeno i da 16 posto djece nikada ne doručkuje, što je alarmantno i što nas je nagnalo da počnemo raditi na strateškim dokumentima kojima ćemo regulirati ovu oblast - dodao je Mašić.

Federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović naglasio je da su ove aktivnosti komplementarne s Nacrtom politike za unapređenje ishrane djece u FBiH koji je pripremio ekspertni tim Federalnog ministarstva zdravstva, a koji će naredne sedmice biti predmet javne rasprave u kojoj će učestvovati i predstavnici drugih sektora.

- Odgovarajuća ishrana je osnovni preduslov za postizanje optimalnog rasta i razvoja djece te za dostizanje najvećeg mogućeg standarda zdravlja, a pitanje ishrane djece je jedan od vodećih zdravstvenih problema u svijetu - rekao je Mesihović.

Direktor World Vision BiH Hans Bederski je kazao da ćemo, ukoliko se ne pozabavimo problemom ishrane djece, imati nove generacije građana BiH s veoma lošom zdravstvenom slikom, a kao posljedicu toga i gubitak ekonomskog potencijala.

- Adekvatna i dobro balansirana ishrana je pravo svakog djeteta i zato World Vision podržava napore Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Federalnog ministarstva zdravstava na izradi smjernica i standarda za ishranu predškolske i školske djece u Federaciji BiH - izjavio je Bedreski.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE