Nazad

Aktuelno

Saopćenje Ureda federalnog premijera povodom protesta Udruženja penzionera vojnih osiguranika u FBiH
20 Sep 2012

Povodom današnjih protesta Udruženja vojnih osiguranika u FBiH, Ured Premijera FBiH izražava svoje žaljenje zbog činjenice da se organizatori protesta, nasuprot  svom zahtjevu, nisu željeli sastati sa predstavnicima Vlade FBiH.

Predstavnici ovog Udruženja su Vladi FBiH dostavili svoje zahtjeve  u pisanoj formi, a oni se prvenstveno odnose na poništenje odluke o korekciji isplatnog koeficijenta za 1.172 korisnika od ukupnog broja od 22.652 korisnika penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima.

Naglašavamo činjenicu da je prosječna penzija za navedenih 1.172 korisnika iznosila 1.094,36 KM, a ista nakon korekcije iznosi 908,68 KM.

Ilustracije radi, redovna penzija koju ostvaruje 379.515 korisnika u prosjeku  iznosi 350,68 KM.

Bez obzira na navedeno, Vlada FBiH ostaje opredijeljena i otvorena za konstruktivan dijalog sa svim korisnicima budžetskih sredstava i spremna je da zahtjeve ovog i ostalih boračkih udruženja uzme u razmatranje.

Smatramo da se zahtjev spomenutog udruženja treba prezentovati svim ostalim kategorijama boračke populacije, te da je to jedini način dijaloga i efikasnog i pravednog rješavanja ovakvih zahtjeva, kaže se u saopćenju Ureda federalnog premijera Nermina Nikšića.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE