Nazad

Aktuelno

Bh. istraživačima na raspolaganju najsavremeniji laboratoriji u Trstu
20 Sep 2012

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, na poziv sekretara Centralnoevropske inicijative (CEI) i ministra obrazovanja, nauke, mladih i sporta Ukrajine Dmytra Tabachnyka, učestvovao je u radu Ministarske konferencije posvećene razvoju nauke i tehnologije, u Trstu.

Na dnevnom redu konferencije našla su se pitanja koja se odnose na razvoj nauke i naučno-istraživačkog rada, te praktičnu primjenu naučnih dostignuća. Ministar Mašić je iskoristio ovu priliku i za susrete sa kolegama iz regije i Evropske unije, tokom kojih su razmatrane mogućnosti za unapređenje saradnje i razmjenu iskustava u domenu nauke i obrazovanja.

Iskazana je potreba za čvršćom vezom između nauke, tehnologije i poslovnog sektora, čime se treba unaprijediti konkurentnost naše zemlje, te smanjiti nezaposlenost koja predstavlja veliki problem kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijelu regiju.

Ministar Mašić se tokom posjete ELETTRA/FERMI laboratoriji i Međunarodnom centru za teorijsku fiziku - ICTP (UNESCO - IAEA) u Trstu upoznao sa mogućnošću studijskih boravaka bosanskohercegovačkih naučnika i istraživača u ovim istraživačkim laboratorijama, te je iskazao spremnost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da pruži podršku realizaciji i intenziviranju takvih aktivnosti.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE