Nazad

Aktuelno

Otvoreno pismo TV1 premijeru Nerminu Nikšiću
14 Sep 2012

Uposlenici TV1 uputili su otvoreno pismo premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću u kojem se kaže:
-S obzirom na to da se nastavljaju pritisci premijera Federacije BiH Nermina Nikšića na TV1, a u cilju ograničavanja slobode informiranja i utjecanja na uređivačku politiku naše kuće, kao što je objavljivanje pisma grupe bivših radnika TV1 na službenoj stranici Vlade Federacije, želimo naglasiti nekoliko važnih činjenica. Pismo bivših radnika RTM-TV1 je jedino koje je premijer javno objavio, pored stotina hiljada nezadovoljnih radnika drugih kompanija u Federaciji BiH i njihovih reakcija.

Njegov postupak predstavlja neosporni atak na našu TV kuću, jer jedini razlog za ovakav postupak federalnog Premijera leži u činjenici što otvoreno govorimo o brojnim greškama, sumnjivim poslovima, nepotizmu i zloupotrebama položaja, kako osobno gospodina Nikšića, tako i njegove političke partije kojoj pripada – kaže se u pismu TV1.

Kako bi opovrgli navedene tvrdnje javno objavljujemo podatke koji govore o urednom poslovanju naše kuće, a samim tim i o neosnovanim i dirigovanim reagovanjem premijera Nikšića.

Također, u ovom saopćenju prilažemo i pismo svih uposlenika RTM-TV1, kao i potvrde o uredno plaćenim porezima, doprinosima i PDV-om, odnosno o svim izmirenim obavezama, zaključno sa jučerašnjim danom.

Iz rezimea našeg dosadašnjeg rada također potvrđujemo uspješno i uredno poslovanje naše kuće. Naime, RTM - TV1 26.augusta proslavila je uspješnu dvogodišnjicu rada, a za te dvije godine više od dvije stotine mladih ljudi je dobilo šansu da bude dio tima ove TV kuće.

Kao rezultat toga, naša TV kuća umjesto 40, koliko je brojala na početku, sada ima 80 stalno uposlenih mladih ljudi i više od 30 u saradničkom statusu.

Naša TV kuća, RTM-TV1, je u samo protekle dvije godine uplatila državi, po osnovu direktnih i indirektnih poreza, iznos od 1.164.012 KM.

Od toga se 751.378,42 KM odnosi na poreze i doprinose, a 412.633,80 KM na uplaćeni PDV.
Javnosti na uvid prilažemo i potvrde nadležnih poreskih organa koje zvanično potvrđuju da svoje obaveze prema državi izmirujemo uredno, a u zakonitost poslovanja su se već više puta mogli uvjeriti i nadležni kroz redovnu kontrolu našeg dosadašnjeg rada.

Ono čime se RTM-TV1 posebno ponosi je zadovoljstvo naših radnika i odlična radna atmsfera u našoj kući, koja rezultira jednim od najboljih TV programa u BiH .

Želimo napomenuti da uprkos objektivnim i subjektivnim teškoćama sa kojima se susrećemo, uspijevamo uspješno poslovati i izmirivati obaveze prema našim uposlenicima i prema našoj državi na šta smo ponosni.

Pod objektivnim okolnostima mislimo na zaista teške okolnosti poslovanja za svaki privredni subjekt u Federaciji BiH na čijem je čelu upravo Nermin Nikšić, a subjektivne podrazumijevaju kontinuirani pritisak i zabranu rada isključivo i samo sa našom TV kućom svih javnih kompanija, kao i svih drugih firmi koje imaju saradnju sa Vladom na čijem je čelu premijer Nikšić.

Unatoč svemu, RTM - TV1 je opstala, kako u najtežim vremenima grada Mostara, tako i u protekle dvije godine. Ponosimo se rezultatima, uspjehom i najboljim timom u BiH koji radi u našoj kući.

Ovo saopćenje upućujemo na adrese novinarskih udruženja u BiH, Uredu Visokog predstavnika, Ambasadi SAD-a u BIH, te svim ambasadama članicama PIC-a, kao i drugim državnim i entitetskim institucijama u BiH – kaže se u otvorenom pismu TV1.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE