Nazad

Aktuelno

Premijer Nikšić: Ne dolazi u obzir poremećaj u isplati mirovina
18 Sep 2012

Cilj Vlade Federacije BiH je da se dođe do stanja u kojem će u mirovinskom fondu uvijek biti viška sredstava, poruka je premijera FBiH Nermina Nikšića upućena, tijekom današnjeg susreta u Sarajevu, predsjedniku i dopredsjedniku Saveza udruga umirovljenika FBiH Omeru Omerefendiću i Mehmedaliji Rapi.

Prema riječima premijera, u 2013. godini se očekuje, kroz investicijski zamah u Federaciji BiH, otvaranje velikog broja novih radnih mjesta. Samo se na izgradnji autoceste na Koridoru Vc očekuje oko 5.000 novouposlenih, te još 12.000 do 15.000 na pratećim aktivnostima. Jedna od velikih investicija, koja će, također, otvoriti dodatna radna mjesta je i izgradnja novog termobloka u TE “Tuzla”. Sve to će, svakako, dovesti i do povećanja uplate doprinosa, te snaženja mirovinskog fonda.

Kako je kazao Nikšić, ne dolazi u obzir bilo kakav poremećaj u isplati mirovina na sadašnjoj razini, “jer se radi o populaciji koju ne smijemo ugroziti i koja je časno radila i zaradila svoja mjesečna primanja”. Uz to, potpuno je jasno stajalište Federalne vlade da isplata privilegiranih mirovina ni po koju cijenu ne može i ne smije ugroziti funkcioniranje Fonda MiO.

Danas je, također, razgovarano i o reformi mirovinskog sustava, pri čemu je premijer kazao kako će se o radnom materijalu moći izjasniti i Savez udruga umirovljenika FBiH.

- Vlada u vama vidi partnera i mogu vam izraziti punu zahvalnost na strpljenju i razumijevanju ekonomske situacije u kojoj se nalazimo - kazao je Nikšić.

Kada je riječ o problemima na koje umirovljenici nailaze u ostvarivanju zdravstvene zaštite, federalni premijer je istaknuo kako će se u traženje rješenja, kroz koordinaciju s kantonalnim ministrima, uključiti i federalni ministar zdravstva. Vlada FBiH će se, dodao je, rado uključiti i u rad savjetovanja što će ga na ovu temu organizirati Savez.

Suradnja Vlade i Saveza će biti ostvarena i kada se bude razmatrala ideja o mogućnosti nelinearnog povećanja mirovina, pri čemu bi najviše bile povećane upravo najniže mirovine.

Budući da krajem ove godine istječe važenje odluke o subvencioniranju troškova za električnu energiju za najugroženije umirovljenike, ovo pitanje će se uskoro ponovo naći pred Vladom FBiH.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE