Nazad

Aktuelno

Premijer Nikšić sa kantonalnim premijerima i predstavnicima Sindikata
17 Sep 2012

Provodeći zaključak sa sastanka Vlade Federacije BiH i Predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, održanog 5. septembra ove godine, premijer Nermin Nikšić održao je danas sastanak sa premijerima i predstavnicima kantona u Federaciji BiH i delegacijom SSSBiH u čijem sastavu su, pored predsjednika Ismeta Bajramovića i njegovih potpredsjednika, bili i predsjednici kantonalnih odbora i dva granska sindikata.

Pored evidentiranja ranijih zahtjeva, nastavak ovog otvorenog socijalnog dijaloga donio je dosta prijedloga i sugestija koje će sigurno doprinijeti da se dođe do cilja, a to je dogovor svih zainteresiranih strana.

Sindikalci i premijeri su iznijeli iskustva iz svojih sredina, pri čemu je naglašeno da treba razvijati partnerski odnos u skladu sa ustavnim i drugim nadležnostima svakog subjekta. Istaknuta je potreba da se, osim sindikata i vlada, u ovaj dijalog uključe i poslodavci i da se u  njega ne unosi politika, niti da se on politizira.

Posebno je naglašena potreba redefiniranja kolektivnih ugovora na nivou Federacije, ali i po kantonima, koji bi se morali prilagoditi aktuelnoj ekonomskoj situaciji u svakoj sredini.

- Ravnopravnost u socijalnom dijalogu podrazumijeva da moramo čuti i ono što nam ne odgovara. Bio je ovo otvoren razgovor i moramo ga nastaviti, moramo se boriti argumentima, da bismo došli do cilja i bez odlaganja provesti ono što se dogovorimo. Jedino tako ćemo doći do rješenja problema i poboljšanja ekonomskog i socijalnog položaja radnika i građana – rekao je premijer Nikšić.

Istakao je i da je za otvaranje razgovora o poboljšanjima Općeg kolektivnog ugovora u Federaciji BiH, te da, kako vlade, tako i sindikati, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti u ovim procesima.

Sljedeći sastanak ove svojevrsne koordinacije i, po ocjenama prisutnih, također jednog od oblika socijalnog dijaloga, zakazan je za dva mjeseca.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE