Nazad

Aktuelno

Ivanković Lijanović: Federalna razina je učinila sve što je mogla
10 Sep 2012

Prema Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa 59. sjednice, Federalni Štab civilne zaštite je na današnjoj press konferenciji u Sarajevu prezentirala Informaciju o požarima na području FBiH. Ukupno je na području Federacije BiH izbilo 2.137 požara, od čega je 1.855 na otvorenom prostoru.

Prema prvim preliminarnim procjenama u periodu maj-august 2012. opožareno je oko 3.200 hektara zemljišta (šuma, nisko rastinje, trava i drugo), gotovo u većini općina, a naročito je izraženo na području općina: Tomislavgrad, Drvar, Olovo, Kakanj, Konjic, Čapljina, Čitluk, Jablanica, Grad Mostar...), navodi se u ovoj informaciji.

Komandant Federalnog štaba civilne zaštite i dopremijer Federacije Jerko Ivanković-Lijanović je kazao da su u početku požarne sezone Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumartsva, Federalna uprava civilne zaštite i Federalni stožer civilne zaštite blagovremeno još u martu, maju i junu 2012. poduzeli više mjera i aktivnosti na provođenju eventualnih i drugih mjera zaštite od požara.

Radi se o nekoliko preporuka, odnosno upozorenja zbog povećane požarne opasnosti i rizika od požara otvorenog prostora na području FBiH kao i drugih važnih akata koja se odnose na poduzimanje tih mjera.

Po njegovim riječima, svi članovi Federalnog stožera civilne zaštite kao i djelatnici Federalne uprave civilne zaštite za vrijeme haranja velikih požara bili su u pripravnosti ili na radu.

- Redovno su vršili obilazak svih većih požarišta na području Federacije - Konjic, Jablanica, Mostar, Tomislavgrad, Prozor Rama i druge općine. Vršen je stalni kontakt s nadležnim organima civilne zaštite u kantonima i općinama, te predlagali odgovarajuće mjere za ublažavanje posljedica koje su uzrokovane tim požarima, kazao je Ivanković Lijanović.

Članovi Stožera su, po potrebi, održavali telefonske hitne sjednice radi donošenja odgovarajućih odluka i zapovjedi iz mjerodavnosti ovog tijela, naročito u cilju provođenja žurnih mjera na gašenju požara na području FBiH. Bila je i stalna komunikacija s Vladom FBiH radi upoznavanja o stanju i poduzimanju mjera od Vlade FBiH iz njene nadležnosti.

- Kantonalne vlasti pozivam da podignu višu razinu odgovornosti kad je u pitanju ovako vrijedno prirodno bogatstvo kao što su naše šume da nam se ovakva situacija ne bi u budućnosti ponavljala; Federalni parlament da što prije usvoji zakon o šumarstvu, a Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu BiH da nam osiguraju zračne snage kako bi u slučajevima kad se već sve to desi mogli ublažiti posljedice jer požari ovih razmjera koje smo imali jedino se mogu ugasiti, sanirati iz zraka.

Svjedoci smo da je naše Ministarstvo odbrane, koje godišnje troši više od 300 miliona KM poreskih obveznika, bilo u stanju samo s dva stara helikoptera učestvovati u gašenju požara, kazao je Ivanković Lijanović, dodajući da se za naredni period moramo opremiti s kvalitetnijim resursima nego što to imamo sada.

Direktor Federalne uprave civilne zaštite Alija Tihić je kazao da je Zakon o protivpožarnoj zaštiti i vatrogastvu donesen krajem 2009., te da je u roku od godine bila obaveza da svi kantoni i općine donesu svoje propise iz ove oblasti i da u roku od godinu dana sve profesionalne vatrogasne jedinice koje su bile tada na drugi način organizirane, odnosno van sistema zaštite i spašavanja, da ih preuzmu kantonalne uprave za zaštitu i spašavanje, oodnosno općinske službe za civilnu zaštitu.

Po njegovim riječima, preko 80 posto općina i kantona tu zadaću nisu izvršile.

- Što se tiče Federacije i Federalne uprave civilne zaštite, poduzimali smo sve potrebne preventivne mjere. Dali smo preporuku, odnosno upozorenje šta treba raditi još u martu. To je ponovljeno u maju i junu i između ostalog i danas smo ponovili jedan akt prema kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim upravama za šumarstvo, šumskim gazdinstvima, organima civilne zaštite da se poduzmu sve mjere kontrole teritorije da se ne dešavaju požari kao što su se dešavali u posljednjih pet dana. A svi požari u zadnjih pet dana, indikativno je, su nastali kao namjerno paljenje.

Vlada je isto prihvatila ocjenu da je to rezultat i određenih pojava da se organizirana pljačka šumskog bogatstva na taj način prikrije, kazao je Tihić.

Zato smo, dodao je, tražili zaključkom Vlade FBiH da MUP zajedno s kantonalnim MUP-ovima izvrše istragu svih tih požara i utvrde, makar to bio i NN izvršilac, ali da utvrde uzroke takvih požara.

Ivanković Lijanović je odgovarajući na novinarsko pitanje, kazao da kada su u pitanju požari, Federacija nema resursa za borbu protiv požara. Ona praktično ima određenu koordinirajuću ulogu.

Upitan postoji li procjena šteta od požara u FBiH, Ivanković Lijanović je kazao da preciznu procjenu šteta nemaju, osim da su one enormnih razmjera.

- Zakon o šumarstvu je sigurno jedan veliki nedostatak i u ovoj situaciji, jer da smo imali zakon o šumarstvu odgovornost bi sigurno bila na višoj razini. Nadam se da će Federalni parlament u što kraćem roku donijeti taj zakon, kazao je Ivanković Lijanović.

Na novinarsko pitanje smatraju li se oni odgovornim za ovu situaciju, Ivanković Lijanović je kazao da je u ovoj situaciji federalna razina učinila sve u okvirima svoje nadležnosti što je mogla uraditi.

- Nismo štedjeli ni sredstva, ni resurse da djelujemo u svakom trenutku, od toga da smo kupovali gorivo za helikoptere koji ovdje dolaze iako to čak možda i nije bila naša nadležnost, kazao je Ivanković Lijanović.

Na press konferenciji je rečeno i to da JP Autoceste demantiraju posljednje napise u medijima da se proizvode veliki požari kako bi se šumsko zemljište prevelo u građevinsko.

Iz tog preduzeća navode da je promjena namjene zemljišta u isključivoj nadležnosti kantona.

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE