Nazad

Aktuelno

Sastanak Vlade FBiH i Predsjedništva SSSBiH
05 Sep 2012

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine održala je danas u Sarajevu sastanak sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, što je nastavak kontinuiranog socijalnog dijaloga, a u svjetlu zahtjeva i zaključaka koji su utvrđeni tokom i nakon sindikalnih protesta od 26. maja 2012. godine.

U otvorenom razgovoru članova Vlade na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem i članova Predsjedništva SSSBiH koje je predvodio predsjednik Ismet Bajramović, napravljena je svojevrsna inventura do sada učinjenog na planu jačanja položaja radnika,  izmjene zakonskih propisa koji bi išli u korist zaposlenih, jačanju reda na tržištu radne snage, zaštiti socijalnih prava i nizu drugih aktuelnih pitanja koja posebnu težinu dobivaju u svjetlu trenutne ekonomske situacije kod nas i u svijetu.

Predstavnici SSSBiH su Vladi prezentirali analizu realizacije zahtjeva sa protesta upozorenja, podijeljenu u tri dijela i to evidenciju zahtjeva za usvajanje određenih zakona, među kojima vodeće mjesto zauzimaju Zakon o radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu i drugi, potom zahtjeva koji su se odnosili na primjenu postojećih propisa i pitanje donošenja određenih mjera.

Sindikalisti su, nakon dobivenog iscrpnog izvještaja o stanju u oblasti usvajanja određenih zakona, zatražili veću odgovornost poslanika u Parlamentu FBiH, uz konstataciju da najveći dio predloženih zakonskih rješenja često bezrazložno dugo stoji u parlamentarnoj proceduri, zahtijevajući da se ove procedure ubrzaju.

Premijer Nikšić je, uz konstataciju da je Vlada na tom planu uradila najveći dio svojih obaveza, predložio da se evidentiraju svi zakoni koji su u različitim fazama parlamentarne procedure, te da se Parlamentu FBiH uputi zajedničko pismo Vlade i SSSBiH u kojem će se insistirati da se oni razmotre i što prije usvoje.

Također, nakon iznošenja pozitivnih primjera koordinacije rada određenih federalnih ministarstava koja nemaju pune ingerencije na nivou kantona, Nikšić je predložio da se održi zajednički sastanak premijera svih kantona sa predstavnicima rukovodstva sindikata, a određen je i datum 17. septembar.

 

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE