Nazad

Aktuelno

Premijer Nikšić primio Mary Ann Hennesey
04 Sep 2012

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić primio je danas u sjedištu Vlade u Sarajevu šeficu Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Mary Ann Hennesey.

Veći dio razgovora posvećen je političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH u svjetlu aktuelnih događaja vezano za prekompoziciju vlasti i stvaranje nove parlamentarne većine.

Premijer je upoznao Hennesey s činjenicom da je Vlada FBiH ispunila sve uvjete za aranžman sa MMF-om  izrazivši uvjerenje da će usvajanjem rebalansa budžeta i u Parlamentu međunarodnoj zajednici biti poslata poruka da smo ozbiljan i kredibilan partner.

Hennesey je iznijela svoje lično mišljenje vezano za situaciju oko potpredsjednika Vlade Desnice Radivojevića, istakavši da kovertirane ostavke nisu dio evropske demokratske prakse. To je potvrđeno i mišljenjem sekretara Venecijanske komisije Tomasa Markerta, te Kima Sassija iz Vijeća Evrope. Premijer Nikšić je najavio da će u svakom slučaju tražiti zvanično mišljenje Venecijanske komisije o ovom pitanju.

Razgovarano je i o problemima u reformi obrazovanja na području Federacije BiH, te zaštiti ljudskih prava, s naglaskom na potrebu provođenja presude Općinskog suda u Mostaru kojom je utvrđeno da se postojanjem „dvije škole pod jednim krovom“ krši Zakon o zabrani diskriminacije u BiH.

Bilo je riječi i o „Modelu ujedinjenja i eliminiranja paralelnih struktura u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH“, koji priprema Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Ovaj dokument ima za cilj da nadležnim kantonalnim ministarstvima gdje je prisutan ovaj fenomen, omogući da naprave vlastite konkretne akcione planove za potpunu integraciju škola u tim kantonima.

- Mi se ne plašimo da ovaj problem nazovemo pravim imenom, a to je segregacija i diskriminacija. Resorni ministar obrazovanja i nauke Mašić bez kalkulacija ulazi u rješavanje ovog problema i nadamo se  da ćemo ga zajednički riješiti – istakao je premijer Nikšić, dodavši da se ovaj problem pokušava isfabrikovati i u nekim sredinama gdje do sada nije postojao. 

Hennesey je naglasila da će se i Vijeće Evrope i ona lično založiti da se ovaj problem riješi, te najavila razgovore sa kantonalnim resornim ministrima obrazovanja.

Bilo je govora i o implementaciji presude u slučaju „Sejdić – Finci“ i tom prilikom naglašen je obostrani interes da ona što prije zaživi u praksi.

 

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE