Nazad

Aktuelno

Nikšić sa predstavnicima Sindikata metalaca BiH i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja
04 Sep 2012

 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sastanak sa predstavnicima Sindikata metalaca BiH i kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Glavna tema bio je problem nemogućnosti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštita radnika onih kompanija koje ne uplaćuju doprinose za ovu namjenu. Konstatirano je da se ova problematika mora rješavati postupno, kako ad-hoc mjerama, tako i sistemskim rješenjima.

U tom smislu rečeno je da se uglavnom provode raniji Zaključci Vlade vezano za ovu problematiku, ali da ovo osjetljivo socijalno pitanje traži još veći angažman, kako na kantonalnom, tako i na nivou Federacije.

Premijer Nikšić je predstavnicima Sindikata i zavoda zdravstvenog osiguranja istakao važnost pitanja funkcioniranja sistema zdravstvene zaštite koji se ni u kom slučaju ne smije ugrožavati, uz istovremenu zaštitu radnika koji ne mogu ostvariti svoje ustavno pravo.

U tom smislu predložio je da se firmama koje imaju dugove prema zavodima zdravstvenog osiguranja po ovom osnovu omogući njihov reprogram na duži period. Također, premijer je istakao da je u parlamentarnoj proceduri novo zakonsko rješenje koje će insistirati na tome da se najprije izmire obaveze prema radnicima i državi, a kasnije rješava pitanje kamata po osnovu nastalih dugovanja, što do sada nije bio slučaj.

Uz ove mjere paralelno će se raditi i na stvaranju kvalitetnijih sistemskih rješenja koja će omogućiti da se ova problematika uredi na način prihvatljiv svim stranama. 

 

 

 

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE