Nazad

Aktuelno

11. vanredna sjednica Vlade Federacije BiH: Prihvaćeno zaduženje Federacije BiH po IV Stand by aranžmanu s MMF-om
03 Sep 2012

Vlada FBiH je, na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici, razmatrala više dokumenata koji se odnose na dosadašnje i buduće korake u vezi sa zaključivanjem predstojećeg Stand by aranžmana s MMF-om.

Riječ je o Informaciji o kreditnom zaduženju po IV Stand by aranžmanu, Tehničkom memorandumu o razumijevanju i Pismu namjere, na osnovu kojih je, za usvajanje u Parlamentu Federacije BiH, pripremljen i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po IV Stand by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Radi se o zaduženju u iznosu do SDR 225.466.667 (cca. 534.416.876 KM), što iznosi 2/3 od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od SDR 338.200.000 (cca. 801.625.314 KM), koje će se koristiti za podršku Budžetu Federacije u cilju finansiranja budžetskog deficita i unapređenja srednjoročne fiskalne održivosti, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa, jačanja finansijskog sektora i provođenje dogovorenih fiskalnih reformi.

Kredit se odobrava na rok otplate od pet godina, s grace periodom od tri godine, počev od dana doznačavanja svake tranše (svaka tranša se otplaćuje u osam jednakih kvartalnih rata nakon isteka grace perioda) i promjenjivom kamatnom stopom, koju određuje MMF za SDR (trenutno 1,08 posto godišnje).

Sredstva kredita će se doznačiti Budžetu Federacije u periodu od tri godine u tranšama, od kojih će svaka biti utvrđena i doznačena nakon ocjene MMF-a o uspješnosti provođenja programa, putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriterija izvršenja i strukturnih reformi.

Uslov za sklapanje aranžmana s MMF-om je usvajanje u Parlamentu FBiH Rebalansa budžeta FBiH za 2012. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, a rok da se ovo uradi koji je dao MMF je 7.9.2012. godine.

Ovlašćeno je Federalno ministarstvo finansija da izvrši reprogram obaveza kantona po osnovu III Stand by aranžmana sa rokom otplate do pet godina i kamatnom stopom jednakoj kamatnoj stopi koja se obračunava za plaćanje obaveza prema MMF-u po osnovu IV Stand by aranžmana.

Reprogram ovih obaveza je nužan kako bi se izbjeglo proslijeđivanje sredstava kantonima sa JRT Federacije BiH, te njihovo ponovno vraćanje sa JRT kantona na račun JRT Federacije BiH. Sa kantonima bi se zaključili posebni ugovori o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana, te plan otplate prilagodio zakonskim ograničenjima i preferencijama kantona u pogledu servisiranja tih obaveza, što bi smanjilo administrativne poslove i troškove bankarskih usluga.

Federalna vlada je na današnjoj sjednici, također, u cilju stvaranja pretpostavki za provođenje daljnjih aktivnosti na prikupljanju sredstava planiranih Budžetom Federacije BiH za 2012. godinu, donijela Odluku o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica, u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM. Radi se o 20.000 obveznica, s nominalnom vrijednošću jedne obveznice od 1.000 KM i rokom dospijeća od dvije godine.

Javni poziv za učestvovanje u ovoj, trećoj emisiji obveznica Federacije, objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE