Nazad

Aktuelno

Svih 96 miliona eura IPA sredstava ostaje u Bosni i Hercegovini
30 Sep 2011

Premijer Vlade FBiH Nermin Nikšić je pozdravio prijedlog Europske komisije da se ukupan iznos od 96 miliona eura planiran za BiH u 2011. godini sačuva za potrebe države, te naglasio:

„Smatramo prihvatljivim prijedlog Europske da se spornih 8,2 miliona eura alocira za: dodatna dva miliona eura za projekt deminiranja; dodatana 1,2 miliona eura za instrument za podršku u pripremi projekata/opšta tehnička asistencija, te preostalih pet miliona eura za podršku implementaciji projekta za rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih lica (Sarajevska deklaracija), putem alokacije namijenjene isključivo za Bosnu i Hercegovinu (u kojoj je nosilac programskih aktivnosti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice).

Premijer je ukazao na ispravnost stava Vlade FBiH po ovom pitanju, saopćio je Ured federalnog premijera.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE