Nazad

Aktuelno

Utvrđen Program obilježavanja „Dječjeg tjedna“
30 Sep 2011

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je donijelo Program obilježavanja „Dječjeg tjedna“, koji se u u Federaciji BiH održava od ponedjeljka, 3., do nedjelje, 9. listopada 2011. godine.

Cilj je podsticanje i organiziranje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unaprjeđenje skrbi o djeci u Federaciji BiH, s tim da će se kantonalnim programima organizirati raznovrsne aktivnosti od strane predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i nevladinih organizacije koje u svom radu pokreću nove inicijative i programe za zadovoljavanje potreba djece.

Ove godine centralna programska manifestacija će biti upriličena u Dječjem selu mira Turija - Općina Lukavac 12. susretima i sportskim takmičenjima djece bez roditeljske skrbi smještenih u dječjim selima i ustanovama socijalne zaštite. Ovi tradicionalni susreti, na kojim će učestvovati predstavnici jedanaest ustanova iz Bosne i Hercegovine sa oko 150 učesnika, uz potporu resornog ministarstva Tuzlanskog kantona i lokalne zajednice, održat će se od 6. do 8. listopada 2011. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nadležni odjel Brčko Distrikta BiH, UNICEF za BiH i NVO zajedno organiziraju konferenciju, na kojoj će se prezentirati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine koje skrbe o djeci i razgovorati o zaštiti dječje populacije kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa. Obilježavajući „Dječiji tjedan“ ove godine će biti upriličena konferencija pod nazivom „Zajedno za djecu BiH”, koja će biti organizirana u ponedjeljak, 3.10.2011. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, s početkom u 10.00 sati.

Sarajevski kanton, što je činio i prethodnih godina u povodu obilježavanja „Dječjeg tjedna“, uručuje donaciju organizaciji sa prostora Federacije BiH koja skrbi o djeci.  Ove godine županijsko Ministarstvo rada i socijalne politike doniraće 1.500 KM nevladinoj organizaciji „I naša djeca su djeca“ iz Cazina koja skrbi o djeci sa posebnim potrebama.

Cjelokupan donijelo Program obilježavanja „Dječjeg tjedna“ (pdf format) možete naći OVDJE.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE