Nazad

Aktuelno

Telefonska sjednica Vlade FBiH o “Krivaji”
27 Sep 2011

Na današnjoj telefonskoj sjednici Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima- konsolidacija Krivaja Zavidovići” utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Radi se o 600.000 KM namijenjenih pokretanju proizvodnje u ovom preduzeću.

U istu svrhu i sa istog budžetskog transfera Federalna Vlada je, na 19. sjednici održanoj 22.9.2011. godine, Odlukom odobrila 400.000 KM.

Korisnik ovih sredstava dužan je, uz materijalne dokaze, o njihovom utrošku izvijestiti resorno ministarstvo.

 

 

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE