Nazad

Aktuelno

Utvrđene smjernice za partnerske aktivnosti u informatizaciji obrazovanog sistema
27 Sep 2011

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić susreo se danas u Sarajevu s generalnim menadžerom Microsofta za Jugoistočnu Evropu Takuya Hiranom i generalnom menadžericom Microsofta za BiH Lejlom Zukić-Krivdić.

Razgovarano je o inicijativama vezanim za poboljšanje informaciono-komunikacione infrastrukture u školama u Federaciji BiH. Rezimirani su i rezultati dosadašnjih aktivnosti projekta i dogovorena buduća saradnja na osnovu potpisanog “Memoranduma o razumijevanju“ za period od 2009. do 2013. godine između Federalnog ministarstva i Microsofta BiH. Dosadašnje aktivnosti su podrazumijevale podizanje tehnološke spremnosti škola, omogućavanje pristupa učenika računarima i tehnologijama kako u školi, tako i u njihovim domovima, putem podrške programima koje pokreću vlade u Bosni i Hercegovini

Novi projekti, o kojima je također razgovarano, uključivat će aktivnosti kao što su Partners in Learning - Forum za nastavnike, Innovative Schools Program, Zaštita djece na internetu, nastavku saradnje na School i Campus Agreementu - ugovoru za škole i univerzitete, te Windows Multi-Point Server 2011platformi u informatičkim kabinetima u školama.

Kompanija Microsoft je putem projekta “Partneri u učenju” u BiH planirala za pet godina uložiti oko 500.000 dolara. Do sada su sredstva uložena u profesionalni razvoj nastavnog kadra, izradu školskih priručnika, uspostavljanje mreže inovativnih nastavnika koja će omogućiti bolju i efikasniju saradnju i razmjenu iskustava i materijala između nastavnika u našoj zemlji, ali i u regiji i šire.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je do sada dalo značajan doprinos u odabiru nastavnika za obuku u alatima Microsofta, promoviranju udžbenika „101 ideja za inovativne nastavnike“, promoviranju takmičenja „Forum inovativnih nastavnika“, kao i konferenciji o zaštiti intelektualnog vlasništva, te odabiru najboljih radova u okviru Projekta.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE