Nazad

Aktuelno

Uspostavljeno ovlašteno tijelo za provođenje mehanizama čistog razvoja
26 Sep 2011

U Banjoj Luci je održana konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora Ovlaštenog tijela DNA BiH za provođenje mehanizama čistog razvoja u okviru Kyoto protokola (CDM), te donesen Poslovnik o radu DNA BiH tijela. Time su stvoreni i osigurani uvijeti proceduru CDM-a na razini zemlje i nadziranje svih projektnih aktivnosti u skladu s nacionalnim propisima i prioritetima. Sjednici je nazočila i federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić.

CDM omogućava razvijenim zemljama da svoju obvezu snižavanja emisije stakleničkih plinova realizuju, ne samo u svojim zemljama, nego i u zemljama u razvoju, jer je djelovanje tih plinova globalno. Na taj način one smanjuju globalne promjene i podstiču razvoj zemalja u razvoju.

Inače, na sjednici održanoj 5.7.2011.godine Vlada FFBiH donijela je Odluku kojom je uspostavljeno Tajništvo DNA BiH sa Stručnim vijećem na razini Federacije BiH. Sjedište Tajništva je u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, a članovi Stručnog vijeća sačinjavaju predstavnici nadležnih ministarstava iz oblasti prometa, okoliša, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, financija, energetike, rudarstva i industrije. Odobravanje CDM projekata izvršavat će se na razini entiteta, a izdato pismo odobrenja dostavljat će se Izvršnom odboru DNA BiH na uvid, te potpisivanje od strane predsjedavajuće Izvršnog odbora u ime ovlaštenog DNA BiH tijela. U tijeku je izrada Prijedloga odluke Vlade FBiH o uspostavljanju kriterija za odobravanje ili odbijanje projekata Mehanizma čistog razvoja, koji će se primjenjivati prilikom vršenja stručne evaluacije projektne dokumentacije od strane Stručnog vijeća Tajništva DNA BiH na razini FBiH.

Istovremeno sa sastankom IO DNA BiH, također u Banjoj Luci, održana je 26. sjednica Međuentitetskog tijela za zaštitu okoliša/životne sredine na kojem je glavna točka dnevnog reda bilo međuentitetsko usklađivanje modela i propisa koji će se primjenjivati za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.

Postignuta je suglasnost po pitanju modela koji će biti primjenjen u oba entiteta i Brčko Distriktu BiH kao i suglasnost o jednakim naknadama koje će obveznici plaćanja biti dužni uplatiti u Fond za zaštitu okoliša. Razgovarano je i o potrebi uske suradnje po pitanju i drugih provedbenih akata iz Zakona o zbrinjavanju otpada kako bi se gospodarstvenicima u oba entiteta osigurali jednaki uvijeti poslovanja i u ovom segmentu.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE