Nazad

Aktuelno

ESV FBiH – Inicijativa sindikata nije dobila podršku socijalnih partnera
08 Sep 2011

Inicijativa Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) za usklađivanje najniže bruto satnice sa indeksom potrošačkih cijena nije dobila podršku socijalnih partnera na današnjoj sjednici Ekonomsko socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije BiH. Delegacije Vlade i poslodavaca su istakli da se nisu stekli formalni uslovi za povećanje najniže satnice iz Općeg kolektivnog ugovora.

Federalni ministar finansija Ante Krajina je rekao da je inicijativa dobra ali da treba pokazati odgovornost i uzeti u obzir ukupnu situaciju. Socijalni partneri su se usaglasili da će nastaviti razgovore o ovom pitanju kako bi se iznašlo najbolje rješenje.

Članovi ESV su se složili da je potrebno donijeti zakon o privrednoj komori FBiH. U diskusiji je ukazano da postoji prostora za poboljšanje ovog zakonskog rješenja pa će partneri dostaviti svoje primjedbe i sugestije predlagaču zakona.

Novim zakonom bi se regulisali bolji odnosi sa organima vlasti a u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta za privredne subjekte, boljoj zaštiti domaće proizvodnje i drugo. Nacrtom zakona o privrednoj komori FBiH članstvo privrednih subjekata u komorama bi se sticalo upisom u sudski i druge registre što je praksa u većini zemalja Evropske unije.

ESV podržalo je donošenje zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH. Na nivou Federacije BiH oblast upravljanja državnim kapitalom u privrednim društvima, odnosno vršenje ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u privrednim društvima, do sad nije bila zakonski regulisana pa tako pored ostalih značajnih pitanja do sad zakonom nije bilo utvrđeno koji su organi FBiH ovlašteni za upravljanje državnim kapitalom u privrednim društvima te učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.

ESV je zadužilo predlagača zakona, resorno ministarstvo, da nakon što prijedloge socijalnih partnera ugradi u konačni tekst dostavi Vijeću na ponovno razmatranje.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE